Jménem doktorandů katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze si Vás dovolujeme pozvat na konferenci ČLOVĚK, STAVBA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 17.

Datum konání: 9. 11. 2023

Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze (Thákurova 2077/7, Praha 6)

Rádi bychom Vás též upozornili na možnost publikování své práce, ať už je zaměřena na oblast urbanismu, územního plánování, plánování krajiny architekturu, životní prostředí či další související témata. Zároveň bychom Vás chtěli požádat o sdílení této informace mezi Vaše kolegy a doktorandy, které by téma a možnost zapojení do konference mohly zaujmout.

Konference se uskuteční v Praze na půdě Fakulty stavební a pro studenty a zaměstnance ČVUT je bez registračního poplatku. Přihlašování je možné zde: https://uzemi.eu/akce/konference/clovek-stavba-a-uzemni-planovani/

Nedílným výstupem konference bude sborník zařazený do vědecké databáze SCOPUS, tedy všechny příspěvky projdou recenzním řízením. Termín zaslání anotací je 30. 9. 2023. Samotný příspěvek stačí zaslat až po konání konference, a to do 30. 11. 2023.

Podrobnější  informace naleznete v příloze tohoto e-mailu a vždy aktuální informace na novém webu: https://uzemi.eu/akce/konference/clovek-stavba-a-uzemni-planovani/

Kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com

Těšíme se na Vás.

X