Architektura v perspektivě

Architektura a urbanismus od 2. poloviny 20. století


Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě konaná ve dnech
25.10. – 26.10. 2023 v sále UA2, UA3, UA5 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás již popatnácté pozvat na mezinárodní a interdisciplinární konferenci věnovanou architektuře a urbanismu.

Záměrem organizátorů je pokračovat v diskusi na téma vztahu společnosti k architektuře a urbanismu. Možnost přednést příspěvky mají také zástupci jiných oborů, než je architektura, a otevřít tak prostor pro další otázky. Je tedy možné posílat články z oborů sociálních věd, ekonomie, geografie, stavitelství a dalších.

Účelem konference je v otevřené diskuzi hledat a hodnotit současný stav poznání architektury s nejkratší historií nejenom z pohledu různých oborů, ale i zkušenosti z různých zemí s jejich odlišným vývojem a přístupem.

Příspěvky budou publikovány v tištěném sborníku s ISBN, který bude odeslán k hodnocení na Web of Science (ročníky 2015, 2016, 2017, 2019 byly zařazeny do WoS, rok 2018, 2020, 2021, 2022 je stále v procesu hodnocení pro zařazení do WoS)

Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:

1. Teorie a filozofie architektonického navrhování
2. Urbanismus a veřejný prostor
3. Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
4. Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Venkovský prostor a architektura venkova
6. Ekologické aspekty v architektuře
7. Trendy a technologie v architektuře

Účastnické poplatky:

ÚČAST NA KONFERENCI S PUBLIKACÍ ČLÁNKU VE SBORNÍKU
Základní vložné pro publikaci ve SBORNÍKU: účast 1 osoby na konferenci____ registrační poplatek (tento poplatek je nevratný, zahrnuje také tlumočení přednášek (CZ/ENG) 1 900 Kč
2x recenze, zajištěna ze strany pořadatelů konference, hradí účastník, jedna recenze 500 Kč, nutné jsou dvě recenze (tento poplatek je nevratný) 1 000 Kč
Spoluautoři – registrační poplatek (tento poplatek je nevratný), ___ (spoluautoři, kteří se nezúčastní konference, nehradí žádné vložné) 1 900 Kč
Tištěný sborník (účastník i další spoluautoři konference si sami zvolí, zda chtějí sborník v tištěné podobě nebo ne), sborník ONLINE bude vždy po skončení konference. 600 Kč
PUBLIKACE ve sborníku.  V ceně příspěvku je max 10 obrázků nebo tabulek, které budou vloženy mezi text = malé obrázky 1 normostrana  =  1800 znaků včetně mezer = 1100 Kč (Minimální počet znaků článku 20 000 = 11 normostran )
Počet obrázků nebo tabulek, které mají být vytištěny na celý formát A4 300 Kč
Počet malých obrázků nebo tabulek, nad rámec 10 malých obrázků zahrnutých v ceně sazby 60 Kč
Společenský večer (možno zaplatit     na místě) 700 Kč
ÚČAST NA KONFERENCI BEZ PUBLIKACE ČLÁNKU VE SBORNÍKU
Základní vložné pro publikaci ve SBORNÍKU: účast 1 osoby na konferenci____ registrační poplatek (tento poplatek je nevratný) 1 900 Kč
Tištěný sborník (účastník i další spoluautoři konference si sami zvolí, zda chtějí sborník  v tištěné podobě nebo ne), sborník ONLINE  bude vždy po skončení konference. 600 Kč
Společenský večer (možno zaplatit na místě) 700 Kč

Termíny a bližší pokyny k účasti:

Vystoupení na konferenci s publikací ve sborníku

ABSTRAKTY příspěvků (150 – 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 28.2.2023. Uveďte prosím zařazení vašeho příspěvku do jednoho z výše uvedených témat (1-7). Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 10.3.2023. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.

KONEČNÉ TEXTY (v českém, slovenském, polském či anglickém jazyce) musí být odeslány nejpozději do 15.6.2023 dle pokynů, které obdržíte e-mailem při přijetí abstraktu. Následně bude probíhat recenzní řízení zajištěné pořadateli konference  a individuální komunikace s účastníky. Nejpozději do 31.7.2023 musí účastníci zaslat finální podobu článků po opravě dle zaslaných recenzí. Pokud recenzent nedoporučí článek publikovat, v tom případě bude článek pořadateli odmítnut.

Vystoupení na konferenci bez publikace ve sborníku

Abstrakty příspěvků (max. 300 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 31.8.2023. Zprávu o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 15.9.2023. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.


Jednacím jazykem konference bude jazyk český, slovenský, polský a anglický.
KONFERENCE BUDE TLUMOČENÁ z ENG/CZ a CZ/ENG.

Organizátoři:

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. – odborná garantka konference
Ing. arch. Lucie Videcká  – tajemnice konference
Ing. arch. Sandra Jüttnerová  – tajemnice konference

Web konference:

https://www.fast.vsb.cz/226/cs/spoluprace/konference-a-seminare/architektura-v-perspektive/

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás, prosím, obraťte na této kontaktní adrese:
e-mail: architekturavperspektive@vsb.cz

 
prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.,
děkanka Fakulty stavební / odborná garantka konference
tel.: +420 59 732 1351
mobil: +420 603 782 191
e-mail: martina.perinkova@vsb.cz
 
Fakulta stavební
Katedra architektury
VŠB – TU Ostrava
L. Podéstě 1875
708 33 Ostrava – Poruba

X