Konference katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TUO
konaná ve dnech 02.11. – 03.11. 2022 v sále UA2, UA3, UA5 v Aule Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebo online dle situace ohledně COVID-19.
 
Témata příspěvků se mohou týkat těchto okruhů:
1. Teorie a filozofie architektonického navrhování
2. Urbanismus a veřejný prostor
3. Soudobá architektura bydlení, občanské vybavenosti a stavebního inženýrství
4. Památková péče, obnova a konverze objektů a architektonických celků
5. Venkovský prostor a architektura venkova
6. Ekologické aspekty v architektuře
7. Trendy a technologie v architektuře
 
ABSTRAKTY příspěvků (150 – 250 slov) posílejte, prosím, na adresu: architekturavperspektive@vsb.cz do 21.2.2022. Uveďte prosím zařazení vašeho příspěvku do jednoho z výše uvedených témat (1-7). Zpráva o přijetí/nepřijetí příspěvku Vám bude zaslána do 1.3.2022. Organizátoři si vyhrazují právo nepřijmout navrhovaný příspěvek.
X