Navrhněte bydlení pro 2. polovinu 21. století

Zpracování ideové architektonicko-sociologické studie bydlení pro 2. polovinu 21. století. Může se jednat o jakoukoliv formu bydlení (individuální bydlení, bydlení v bytových domech, komunitní bydlení, cohousing, bydlení na vodě, bydlení pod vodou, bydlení pod zemí, bydlení nad zemí apod.), o které jsou soutěžící přesvědčeni, že by skutečně mohla být aktuální v období po roce 2045.

https://xellasoutez.ytong.cz

brozura_VS_soutez_26_rocnik_A4_2021_3_WEB

Záměrem je urbanisticko-architektonická ideová studie objektu bydlení v jakékoliv jeho formě: individuální bydlení, bydlení v bytových domech, komunitní bydlení, cohousing, bydlení na vodě, bydlení pod vodou, bydlení pod zemí, bydlení nad zemí apod., která by byla umístěna do zvoleného konkrétního stylizovaného prostředí.

X