23. 9. 2019

(š) Konec akademického roku 2019/2020

(š) Začátek výuky zimního semestru 2019/2020

3. 10. 2019

(p) Co je architektura? Přednáška Zdeňka Fránka

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

3. 10. 2019

Ateliér D

Zdeněk Fránek (*1961), architekt a pedagog.

Narodil se roku 1961 v Boskovicích. Po studiích na Fakultě architektury VUT v Brně působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí.

Jako pedagog působil na FA VUT Brno (externí přednášející), na VŠB Ostrava, na ARCHIP Praha a na TU v Liberci. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha a od roku 2012 je děkanem Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci.

Realizoval řadu výstav, mimo jiné v roce 2007 výstavu Perspektivy v Galerii Jaroslava Frágnera v Praze, 2011-2012 výstavu Útroby architektury v Domě umění města Brna, v roce 2012 výstavu v Galerii CCC v Pekingu, dále pak řadu samostatných výstav v Litomyšli, Boskovicích, Blansku, Zlíně, Pelhřimově, Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, Vídni.

Přednášel pro odborníky a studenty na univerzitách v České republice – AVU, VŠUP, ČVUT, KU, VUT Brno, VŠB Ostrava, UTB Zlín a dalších. V zahraničí přednášel mj. na univerzitách v Gentu, Utrechtu, Hildesheimu, New Delhi, Pekingu, Santiagu de Chile.

http://www.franekarchitects.cz

Co je architektura? / Zdeněk Fránek. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 3. 10. 2019.https://www.facebook.com/events/přednášky-architektury-na-fakultě-stavebn%C3%AD-čvut/co-je-architektura-zdeněk-fránek/2009168672517939/

4. 10. 2019

(š) Imatrikulace studentů 1. ročníků bakalářského studia

18. 10. 2019

(k) Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a platforma Industrial Heritage 2.0

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc. doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Oleg Fetisov, Ph.D.

18. 10. 2019 

Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

Studentská vědecká konference s účastí přizvaných odborníků. Konference shrnula výsledky výzkumu doktorského studijního oboru Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví za dobu jeho desetileté existence, jeho spolupráci s odborníky z praxe a nastínila nové perspektivy budoucího rozvoje vzdělávání v tomto oboru, které reflektují současný posun ve vnímání této problematiky. Konference se zúčastnili stávající studenti i absolventi, vyučující a vyzvaní odborníci.

Konference byla rozdělena do tří bloků:

  • Perspektivy nového studijního oboru průmyslové dědictví
  • Témata současného výzkumu
  • Projekty záchrany průmyslového dědictví

Průmyslové dědictví – současné výzvy a limity. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Zveřejněno 6. 9. 2019. http://k129.cz/prumyslove-dedictvi-soucasne-vyzvy-a-limity/

23. 10. 2019 – 25. 10. 2019

(w) Workshop Řemeslná obnova historických staveb

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum

prof. akad arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

23. 10. 2019 – 25. 10. 2019

Telč

Program workshopu byl koncipován do tří pracovních dnů a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách byly účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně – konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově svislých konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu byla konfrontace s příklady vodorovných konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu. Druhý a třetí den byly věnovány praktickému cvičení, během kterých každý účastník pracoval se stavebními materiály, zdíl a opravoval vodorovné konstrukce tak, jak to dělali stavební řemeslníci ve 2. polovině 19. století.Studenti pod vedením odborníků-lektorů tesali dřevěné spoje a části historických krovů, vyzdili na dřevěné bednění pravou cihelnou klenbu, tahali sádrové římsy, nahazovali omítky na rákos nebo zhotovili pravá „renesanční“ sgrafita.

Seminář a workshop byl připravoven s finanční podporou projektu NAKI II DG18P02OVV038 „Tradiční městské stavitelství a stavební řemesla na přelomu 19. a 20. století“

Vodorovné konstrukce – řemeslná obnova historických staveb. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Dostupné 23. 10. 2019. http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/4-workshop-telc/

4. 11. 2019 – 29. 11. 2019

(v) 21. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc.

4. 11. 2019 – 29. 11. 2019

Atrium fakulty stavební

Každoroční přehlídka nejlepších studentských projektů za uplynulý akademický rok. Při vernisáži byly studentům předány diplomy, tzv. Žluté karty. Hosty výstyv byli absolventi studijního programu Architektura a stavitelství a Kabinet konstrukcí Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě.

Vernisáž výstavy A+S. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 4. 11. 2019 http://k129.cz/vernisaz-vystavy-as/

6. 11. 2019

(w) Workshop Tradiční stavební konstrukce a řemesla na přelomu 19. a 20. století

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum

prof. akad arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

6. 11. 2019

Ateliér D

Program workshopu byl koncipován do jednoho pracovního dne a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu byli účastníci seznámeni s problematikou profese architekta a stavitele v minulosti, konstruováním kleneb a významnými realizacemi městské architektury přelomu 19. a 20. století.

Důležitou součástí workshopu byla prohlídka památkového objektu během obnovy se zaměřením napříklady řešení stavebních konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Tradiční stavební konstrukce a řemesla – řemeslná obnova historických staveb. Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Dostupné 4. 11. 2019. http://k129.cz/5-workshop-praha/

7. 11. 2019

(w) Workshop Podlahové konstrukce

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Národní technické muzeum

prof. akad arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

7. 11. 2019

Centrum stavitelského dědictví, Plasy

Program workshopu byl koncipován do jednoho pracovního dne a kombinoval prezentaci teoretických poznatků archivního výzkumu Národního technického muzea a katedry architektury Fakulty stavební a tvůrčího workshopu.

Na přednáškách workshopu budou účastníci seznámeni s problematikou podlahových konstrukcí za Franze Josefa , způsoby jejich řešení a historií parketových podlah, včetně nejčastěji se vyskytujících detailů provedení, se kterými je možné se setkat při obnově podlahových konstrukcí historických staveb ze 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady podlahových konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů ve sbírkách NTM Centra Stavitelského Dědictví Plasy, vč. prohlídky areálu kláštera v Plasech se zaměřením na konstrukce podlah. Tradiční stavební konstrukce a řemesla – řemeslná obnova historických staveb. 

Oficiální webová stránka katedry architektury [online]. k129.cz. Dostupné 4. 11. 2019. http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/3-workshop-plasy/

 

7. 11. 2019 – 8.11.2019

(s) Mezinárodní studentská soutěž Regionem 8 ASC

Ve dnech 7.11 a 8.11.2019 se naši studenti zúčastnili mezinárodní studentské soutěže pořádané Regionem 8 ASC – Associated Schools of Construction. Letos se soutěž konala v anglickém Manchesteru na University of Salford. Účastníci byli z šesti amerických univerzit – Auburn University; California Polytechnic State University;  University of Denver; University of Nebraska;  Lincoln;  Oklahoma State University;  Roger Willams University, Rhode Island;  jedné irské – Technology University of Dublin,  ze čtyř britských – Birmingham City University, Liverpool John Moores University, North Umbria University a domácí University of Salford. A posledním zástupcem byla naše fakulta.

Tak jako loni, kdy soutěž byla pořádána na naší fakultě, měli studenti po zadání cca šest hodin na vypracování.  Druhý den probíhala obhajoba, pro kterou měli 15 minut na její prezentaci.  Během dalších deseti minut studenti odpovídali na dotazy členů poroty.  Ta nakonec vybrala nejlepší tři týmy pro každou kategorii.

Pro letošní rok byla oproti minulosti ustanovena nová soutěžní kategorie Design Build. Zde jsme měli tři zástupce v kombinovaném týmu MUSTANGS & LIONS, který byl utvořen společně se studenty z California Polytechnic State University. Pro tuto kategorii bylo nutné vybrat vedle studentů oboru „Projektový management a inženýring“ i studentského odborníka na architekturu :

Jakub Leško – Stavební inženýrství/Projektový management a inženýring, ročník 2,navazující magisterský

Tadeáš Zahradník – Stavební inženýrství/Management a ekonomika ve stavebnictví, ročník 4, bakalářský

Václav Šimeček – Architektura a stavitelství/Architektura a stavitelství, ročník 2, navazující magisterský

V této nové kategorii se náš tým umístil na druhém místě.

15. 11. 2019 a 16. 11. 2019

(r) Dny otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

15. 11. 2019 a 16. 11. 2019

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V Ateliéru D návštěvníci získali potřebné informace, otevřena byla modelovna, počítačová učebna a laboratoř membránových konstrukcí, v posluchárnách proběhly prezentace studijního programu Architekura a stavitelství. Po dobu Dne otevřených dveří je v atriu navíc ke zhlédnutí Výstava studentských prací programu Architektura a stavitelství. V ateliéru D byly informace k přijímacímu řízení, ukázky studentských prací a odborné činnosti kateder, osobní setkání s pedagogy a studenty. V sobotu mohli fakultu navštívit absolventi. 

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 15. 11. 2019. https://web.fsv.cvut.cz/aktuality/467/

20. 11. 2019

(p) Co je architektura? Přednáška KLAR

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

20. 11. 2019

Ateliér D

KLAR – Kocián & Liška Architekt

Vážíme si míst, ve kterých jsme vyrůstali a tento vztah se snažíme reflektovat v naší tvorbě.

Architekturu nevnímáme jako pouhou exhibici, ale jako komplexní disciplínu zahrnující funkčnost, estetičnost a práci s kontextem.

KLAR je architektonické studio založeno v Kopřivnici v roce 2017 Václavem Kociánem a Zdeňkem Liškou, zabývající se projekty všech měřítek.

Václav Kocián

*1988 v Novém Jičíně

Co je architektura? / KLAR. Oficiální facebooková událost akce [online]. Dostupné 20. 11. 2019.https://www.facebook.com/events/přednášky-architektury-na-fakultě-stavebn%C3%AD-čvut/co-je-architektura-klar/1014876018862767/

10. 12. 2019 – 31. 1. 2020

(v) Výstava Proluka Stará Boleslav

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, město Stará Boleslav

doc. ing. arch. Bedřich Košatka, Ing. arch. štěpán Lajda, Ing. arch. Stanislava Šulcová

10. 12. 2019 – 31. 1. 2020

MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Studenti ateliéru Košatka-Lajda-Šulcová navrhovali v památkové zóně v proluce ve Staré Boleslavi bytový dům. Návrhy budou vystaveny na v MěÚ Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Proluka Stará Boleslav, Mariánské náměstí. Oficiální webové stránky města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Písecké [online] www.brandysko.cz. Zveřejněno 4. 12. 2019. https://www.brandysko.cz/proluka-stara-boleslav-marianske-namesti/a-6372

X