Soutěže, výstavy, inspirace

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
Kung Fu Tzu

Výstava Interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S

V rámci studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), který je uskutečňován na Fakultě stavební ČVUT v Praze, vzniká na 1000 studentských projektů za semestr. Garantem výuky architektonických předmětů je katedra architektury, jejíž pedagogové preferují pro...

Most na Výtoni v projektech studentů A+S

Památkově chráněný železniční most na pražské Výtoni je v dezolátním stavu. Studenti v ateliéru Šenberger-Pustějovský hledali pro unikátní historickou konstrukci z počátku minulého století novou funkci a také umístění, uvažovali o mostové konstrukci jako o lávce pro...

Pokoje 2018

Sedmého ročníku výstavy Pokoje se účastnili i studenti A+S. Jejich instalace "Distopický les" se na letošní výstavě opravdu povedla, a podařilo se to, co autoři chtěli tzn. evokovat k zamyšlení a kritice nahrazování přirozených věcí. Autory instalace jsou David...

X