Soutěže, výstavy, inspirace

Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím.
Kung Fu Tzu

AbStrakt 18

AbStrakt‘18 je recenzovanou publikací, která se zabývá problematikou výuky architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Mapuje období let 2016/17 a 2017/18 a porovnává jej s předchozími obdobími, shrnuje koncepci studia architektury, představuje a komentuje aktivity...

Výstava kreseb posluchačů A+S Telč’18

Děkan fakulty stavební si Vás dovoluje pozvat na vernisáž výstavy kreseb posluchačů A+S Telč'18, která proběhne 14. 3. od 17.00 v Galerii FSv. Výstava bude k shlédnutí do 16. 4. 2018. Kresby vznikly v rámci zářijových plenérů v Telči. [add_single_eventon id="4929"...

Výstava Interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S

V rámci studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), který je uskutečňován na Fakultě stavební ČVUT v Praze, vzniká na 1000 studentských projektů za semestr. Garantem výuky architektonických předmětů je katedra architektury, jejíž pedagogové preferují pro...

X