7. 2. 2016 – 14. 2. 2016
(s) Rychlosoutěž o návrh interiéru WORK&CHILL
Ve spolupráci s katedrou architektury jsme připravili studenti rychlosoutěž o návrh interiéru WORK&CHILL místnosti na fakultě stavební. Místnost B-167 kousek od bufetu bude sloužit studentům pro práci i relax, zbývá už ji jen vybavit nábytkem. A to byl úkol soutěže.
Vítězné návrhy byly po vybrání porotou osloveny a společně vytvořily konečný návrh místnosti, který byl do pár týdnů zrealizován.
http://stuk.fsv.cvut.cz/soutez-navrh-workchill-mistnosti/

10. 2. 2016
(v) Výstava projektů studentů A+S Prostor pro volný čas
Ing. arch. Iva Knappová, Ing. arch. Ludmila Čajková
Výstava studentských prací z atelieru Čajková – Knappová.
10. 2. 2016
Společenský sál ve Voticích
Vernisáž 10. 2. 2016 v 18.00
Prostor pro volný čas: Město votice. www.mesto-votice.cz Zveřejněno 4. 2. 2016. http://www.mesto-votice.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=18504&id=43501&cookiesAllowed=1

9. 2. 2016
(r) Natáčení pořadu Fokus Václava Moravce v Atelieru D
V přímém přenosu dílu nazvaného Společnost (ne)vzdělanosti, který byl uskutečněn z atelieru D, vystoupili i dva studenti programu Architektura a stavitelství Petr Šťovíček a Alice Svobodová.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11054978064-fokus-vaclava-moravce/216411030530002/

3. 2. 2016 – 8. 2. 2016
(v) Výstava studentských projektů ATM2 a 127AMG1 a URA
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování.
Atelier D

27. 1. 2016
(v) Výstava Komunitní bydlení – Libeň
Ing. arch. Jan Kaspar, Ph.D., Ing. arch. Jindřich Synek
Výstava studentských projektů z atelieru Synek – Kašpar na téma komunitního bydlení v Libni.
27. 1. 2016 – 18. 3. 2016
Bílá galerie v budově MÚ Prahy 8
Vernisáž 27. 2. 2016 od 17.00

Bílá galerie ÚMČ Praha 8 (U Meteoru 6, Praha 8 – Libeň ) bude od 27. ledna do 18. března hostit výstavu zaměřenou na fenomén komunitního bydlení, tzv. cohousing. V rámci expozice budou představeny studentské semestrální práce a návrhy budov umožňující tento novodobý způsob soužití. Výstava se koná pod záštitou radního pro bytovou politiku MČ Praha 8 pana Radomíra Nepila.
Expozice představí práce studentů atelieru katedry architektury, Fakulty stavební ČVUT, kteří měli za úkol zpracovat projekty staveb komunitního bydlení v prolukách městské části Praha 8, konkrétně v oblasti tramvajové zastávky U Kříže. Jejich zpracování nabízí pohled na využití nezastavěných městských ploch originálním a přitom velmi funkčním způsobem.
„Studentské práce přibližují návrhy komunitních domů, které pomáhají budovat pevné sousedské vztahy. Jejich obyvatelé totiž mohou využívat různé společné prostory, ať už je to zahrada, dílna, jídelna či kuchyň, které tyto domy svým nájemníkům nabízí,“ vysvětluje radní Radomír Nepil a dodává: „Stavby budované s tímto záměrem se prosazují zejména v západní Evropě od 70. let 20. století a jejich obliba stále roste.“
Co je to „cohousing“ a kde se vzal?
Cohousing je vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na kvalitní a hlubší mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Hnutí vzniklo jako reakce na běžné anonymní formy bydlení a to především z pragmatických důvodů. Spolupráce a vzájemná výpomoc mezi lidmi přináší konkrétní pozitiva – sdílení vybavení a prostředků, různé formy pomoci (hlídání dětí, podpora seniorů, apod.) a další.
Typický cohousingový dům vypadá tak, že každá domácnost má k dispozici plně zařízenou a zcela soběstačnou soukromou bytovou jednotku, stejně jako v „běžném“ bydlení. Užitková plocha bytu je ovšem výrazně rozšířena o společné prostory (interiéry i exteriéry), které sdílí stejnou měrou všichni obyvatelé komunity. Velmi důležitý je fakt, že se obyvatelé aktivně podílí na fungování sousedské pospolitosti.
Cohousing vznikl v 70. letech v Dánsku, kde dnes existují stovky těchto společenství. V 80. letech se rozšířil především do anglofonních zemí (USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland) a později i do zemí severní a západní Evropy (Švédsko, Velká Británie, Holandsko, Rakousko či Švýcarsko). V České republice je tento způsob soužití zatím v plenkách. První vlaštovky se však již objevují a Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce podporuje dotacemi výstavby komunitního bydlení pro seniory.
Výstava komunitní bydlení Libeň. Městská část Praha 8. Zveřejněno 22. 1. 2016. http://www.praha8.cz/Vystava-Komunitni-bydleni-Liben.html
Na Bílém domě proběhla vernisáž výstavy o komunitním bydlení v Libni, kterou připravili studenti ČVUT Fakulta stavební pod vedením Ing. architektů Jindřichem Synkem a Janem Kašparen.
„Studentské práce přibližují návrhy komunitních domů, které pomáhají budovat pevné sousedské vztahy. Jejich obyvatelé totiž mohou využívat různé společné prostory, ať už je to zahrada, dílna, jídelna či kuchyň, které tyto domy svým nájemníkům nabízí,“ vysvětluje radní Radomír Nepil, který nad výstavou přebral záštitu, a vernisáže se účastnil spolu s radní Danou Blahunkovou.
Výstava bude v budově úřadu instalována do poloviny března 2016.
Vernisáž výstavy Komunitní bydlení – Libeň. Facebook MČ Praha 8. Zveřejněno 28. 1. 2016. https://www.facebook.com/media/set/?set=a.549049015269604.1073741949.208856822622160&type=3

27. 1. 2016 – 2. 2. 2016
(v) Výstava studentských projektů ATV2 a 129AMG1
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

22. 1. 2016
(š) Den otevřených dveří
Prezentace studijního programu Architektura a stavitelství byla opět nedílnou součástí Dne otevřených dveří FSv. Studenti a pedagogové se zapojili intenzivně do přípravy akce. Uchazeče o studium a další návštěvníky čekaly tradiční oborové prezentace, které si vyslechlo celkem přes 200 zájemců. Proběhly exkurze do kreslíren, počítačové učebny a modelovny. V doprovodném programu akce byla výstava Studenti programu Architektura a stavitelství a hosté.

21. 1. 2016
(r) Výsledky žebříčku Hospodářských novin
A+S letos na třetím místě v hodnocení škol architektury.
http://archiv.ihned.cz/c1-65114400-vyberova-architektura-znovu-na-prvni-pricce

13. 6. 2016 – 19. 6. 2016
(v) Výstava studentských projektů AAKO a ATAZ
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2015/16. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

6. 1. 2016
(v) Výstava vybraných prací z ateliérů AT3 se společným tématem Nové budovy radnice Prahy 10
Ing. arch. Radek Zykan, Ing. arch. Michal Šmolík
6. 1. 2016 – 31. 3. 2016
Přízemí budovy B ve Středisku územního rozvoje Prahy 10 ve Vršovické ulici
Vernisáž 6. 1. 2016
Vybrané projekty splečného zadání pro celý ročník v rámci atelierové tvorby občanské stavby většího rozsahu v letním semestru 2014/15.
Výstava vybraných prací z ateliérů AT3 se společným tématem Nové budovy radnice Prahy 10. Apluses.cz. Zveřejněno 23. 12. 2015. https://apluses.cz/vystava_praha10_radnice/

5. 1. 2016
(v) 17. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté
Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. Jan Pustějovský, Ing. Michal Chalupa
5. 1. 2016 – 29. 1. 2016
Vstupní hala fakulty stavební
Vernisáž 5. 1. 2016
Výstava tradičně představí zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly v loňském roce oceněny tzv.“Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt.
Hosty letošního ročníku výstavy jsou studenti Katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT a studenti Fakulty stavební, oboru A+S a výměnného pobytu Erasmus+ ve spolupráci University of Hunan, School of Architecture 湖南大学建筑学院 Čína –Changsha | Komunitní a informační centrum —‘Setkání nového a starého’.
17. ročník výstavy studentů FSv ČVUT. Earch. Zveřejněno 17. 12. 2015. http://www.earch.cz/cs/akce/17-rocnik-vystavy-studentu-fsv-cvut
17. ročník výstavy studentů FSv ČVUT. Archinews. Zveřejněno 28. 12. 2015. http://www.archinews.cz/1-759-aktualne-17-rocnik-vystavy-studentu-fsv-cvut.aspx

22. 12. 2015
(p) Role státu při podpoře energeticky efektivních staveb. Přednáška Jiřího Koliby.
Pátá přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské atelierové tvorby 1 v atelieru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu.
Odborné přednášky Udržitelná energeticky efektivní architektura. Apluses.cz. Publikováno 23. 11. 2015. https://apluses.cz/prednasky_energie/

16. 12. 2015
(p) Tvorba kvalitních veřejných prostranství
Přednáška (nejen) pro studenty magisterského studia Architektury a stavitelství v atelieru D.
Přednášející Ing. arch. Pavla Melková, ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha. Přednášku za katedru architektury zajistil doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.
Veřejná prostranství tvoří základní strukturu prostředí pro život města. Jejich kvalita se zakládá především v rovině komplexního urbanistického a architektonického plánování. Chyby vzniklé v této rovině již zpravidla nejde nástroji detailního měřítka napravit.
Kvalitě veřejných prostranství by mělo být podřízeno jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby. Důležitý je nejenom vzhled jednotlivých prvků, ale i jejich vliv na celkovou kvalitu veřejných prostranství.
Tyto a další principy obsažené v Manuálu tvorby veřejných prostranství vám představí architektka Pavla Melková z Institutu plánování a rozvoje Prahy.
Tvorba veřejných prostranství. Apluses.cz. Publikováno 11. 12. 2015. https://apluses.cz/tvorba-kvalitnich-verejnych-prostrnstvi/

15. 12. 2015
(p) Vady a poruchy energeticky efektivních staveb. Přednáška Ladislava Bukovského.
Čtvrtá přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské atelierové tvorby 1 v atelieru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu.
Odborné přednášky Udržitelná energeticky efektivní architektura. Apluses.cz. Publikováno 23. 11. 2015. https://apluses.cz/prednasky_energie/

8. 12. 2015
(p) Dřevěné pasivní domy – výzva i úskalí. Přednáška Martina Růžičky.
Třetí přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské atelierové tvorby 1 v atelieru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu.
Odborné přednášky Udržitelná energeticky efektivní architektura. Apluses.cz. Publikováno 23. 11. 2015. https://apluses.cz/prednasky_energie/

8. 12. 2015
(p) Přednáška doc. Ondřeje Přibyla z Dopravní fakulty ČVUT o principech fungování a navrhování Smart Cities.
Přednáška zaměřená na moderní dopravní struktury byla určena především (ale nejen) studentům magisterského atelieru Šenberger – Šourek.
https://www.facebook.com/aplusesFSv

1. 12. 2015
(p) Energetická náročnost v historii architektury. Přednáška Václava Jandáčka.
Druhá přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské atelierové tvorby 1 v atelieru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu.
Odborné přednášky Udržitelná energeticky efektivní architektura. Apluses.cz. Publikováno 23. 11. 2015. https://apluses.cz/prednasky_energie/

27. 11. 2015
(š) Den otevřených dveří
Při Dni otevřených dveří FSv nechyběla prezentace studijního programu Architektura a stavitelství. Uchazeče o studium a další návštěvníky přivítal ve vstupní hale nový infostánek navržený Ing. arch. Jakubem Zoulou, v atelieru D byl připraven oborový stánek tentokrát zaměřený na návrh svítidel a nábytku, volně přístupná byla modelovna, počítačová učebna, pracovna membránových konstrukcí a kreslírny, do kterých byly zorganizovány navíc dvě speciální exkurze. V posluchárnách D1 a B–280 proběhly dvě oborové prezentace, na které se přišlo podívat přibližně 110 a 120 návštěvníků. Listopadový Den otevřených dveří měl inovovaný koncept na němž se výrazně podíleli studenti a pedagogové A+S.

24. 11. 2015
(p) Pasivní domy jako ekologické stavby? Přednáška Aleše Brotánka.
První přednáška z cyklu přednášek Udržitelná energeticko efektivní architektura, které probíhaly v rámci výuky magisterské atelierové tvorby 1 v atelieru Kalivoda – Smola ve spolupráci s Centrem pasivního domu.
Odborné přednášky Udržitelná energeticky efektivní architektura. Apluses.cz. Publikováno 23. 11. 2015. https://apluses.cz/prednasky_energie/

11. 11. 2015
(v) Park v Olšinách
Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov
11. 11. 2015 – 31. 12. 2015
Vernisáž 11. 11. 2015 v 17.00
Výstava studentských prací z atelierů Knytl – Popelová a Popelová Brankov na zadání tematického parku.
Atelier Luboš Knytl – Lenka Popelová představuje práce studentů druhého ročníku, kteří na tématu pracovali ze začátku ve skupinách tak, že se snažili v daném prostoru vymyslet „tematický park“ – tématy byla: život, příroda, umění, vztahy. Později každý student vypracoval v rámci celkově rozvrženého území projekt malého pavilonu.
Atelier Lenka Popelová – Nikolay Brankov prezentuje pouze modely, a to studentů prvního ročníku. Zadáním byla Informační platforma – otevřený prostor informačního „boxu/boxů/platforem“, prostorová struktura umístěná u vstupu do území. Studenti neomezení konkrétním programem měli za úkol prostor vymezit a snažit se aplikovat základní kompoziční pravidla na reálné stavbě v reálném kontextu okolí.
Středisko územního rozvoje ÚMČ Praha 10.
2 výstavy studentských prací. Webové stránky Úřadu městské části Praha 10. Publikováno 29. 10. 2015. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/1057/2-V221STAVY-STUDENTSK221CH-PRAC205.aspx

26. 10. 2015
(v) Telč’15
doc. akad. mal. Vratislav Ševčík, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.
26. 10. 2015 – 10. 11. 2015
Vernisáž 26. 10. 2015 v 17.00
Jubilejní 10. výstava kreseb posluchačů programu Architektura a stavitelství z plenéru v Telči.
Vstupní atrium FSv ČVUT v Praze.
Výstava kreseb Telč’15. Fakulta stavební ČVUT v Praze. Dostupné 26. 10. 2015. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/81/

22. 10. 2015
(s) Dřevěná stavba roku 2015
Čerstvá absolventka Architektury a stavitelství Ing. arch. Sandra Schwarzová uspěla v soutěži Dřevěná stavba roku již v roce 2013, kdy zvítězila ve veřejném hlasování. Letos získala hned další dva tituly: titul „Vítěz vítězů“ za svou bakalářskou práci Rodinný dům s kavárnou ve Znojmě a 1. místo ve studentské soutěži za diplomní projekt Pavilonu slonů.
„Je to vše pro mě neuvěřitelný úspěch a ačkoliv jsem svou cestu ke dřevu nějaký čas během školních let hledala, vyplatilo se a budu v tom pokračovat nadále,“ okomentovala ocenění svých projektů Sandra Schwarzová.
http://www.drevenastavbaroku.eu

16. 10. 2015
(v) Poděbrady – polyfunkční zástavba na břehu Labe
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. akad. arch. Jiří Pošmourný
Městský úřad Poděbrady, Lázně Poděbrady a.s., Městské kulturní centrum a Katedra architektury
Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
16. 10. 2015 – 13. 11. 2015
Foyer divadla Na kovárně
Vernisáž 16. 10. 2015 v 17.00 hod
Ateliérové úlohy, osvobozené zatím od omezujících podmínek reálné architektonické a památkové praxe, využívají historický kontext města jako inspirativní prostředí pro vznik nových námětů, pohledů, myšlenek, jako hypotetickou platformu pro tříbení výtvarného a kompozičního cítění soudobých návrhů v kontrastu i v kontextu starobylého prostředí. Studenti přidávají, případně vkládají do historické struktury nové prvky, prostory a konstrukce, přičemž původní historická materie zůstává zachována. Posluchače nižších ročníků vede takové zadání navíc atraktivním způsobem k jejímu základnímu poznání, pochopení a analýze.
Návrhy nemají prvoplánově provokovat nebo šokovat. Konkrétní historický kontext Poděbrad je v tomto případě rámcem pro teoretické, podnětné i kontroverzní architektonické návrhy, které na svobodnou univerzitní půdu neodmyslitelně patří.
Architektonická výstava. Městské kulturní centrum Poděbrady (ipodebrady.cz). Dostupné 26. 10. 2015. http://www.ipodebrady.cz

16. 10. 2015
(k) VÚP’15 Venkov a územní plánování
organizační výbor konference: Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., Ing. arch. Martina Vlčková, MgA. Bc. Jan Trejbal, Ing. arch. Oleg Fetisov, Ing. arch. Milan Nesměrák
odborný výbor konference: prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D., doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D., MgA. Bc. Jan Trejbal
Cílem doktorandské konference studijního programu Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, s názvem „Venkov a územní plánování“, byla prezentace vědeckých výstupů na aktuální témata z oblasti venkovského urbanismu a architektury, s podtitulem: revize současných územně plánovacích podkladů na příkladech maloměstského a venkovského prostředí. Prezentace vědeckých výstupů doktorandů doplnily příspěvky akademických pracovníků a jiných významných přednášejících z odborné a profesní sféry.
16. 10. 2015
Atelier D, D-A7/8
Venkov a územní plánování. Dostupné 16. 10. 2015. http://vup.fsv.cvut.cz

13. 10. 2015 – 14. 10. 2015
(v) Architecture and its Composition
Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D.
Dvorana NTK
Prezentace grafických výsledků zahraničních studentů ČVUT na Fakultě stavební katedře architektury v rámci předmětu Composition and Theory of Architecture. Studenti se zde seznamují se základními kompozičními principy, prostorovými koncepty a jejich teoretickým zdůvodněním. Práce se zaměřují na pražské stavby, přičemž cílem je studovat je přímo na místě a tak se dozvědět něco více o kvalitách architektury v Praze.
Study abroad fair. Program. Dostupné 13. 10. 2015. https://www.isc.cvut.cz/saf/cs/program.php

2. 10. 2015
(r) Exkurze Strahovský klášter
doc. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., PhDr. Rudolf Pošva, CSc.
Katedra mechaniky uspořádala pro studenty Architektury a stavitelství s výbornými výsledky v předmětech stavební mechanika a pružnost a pevnost speciální exkurzi do Strahovkého kláštera.

 

1. 10. 2015
(š) Začátek akademického roku.
(š) Do funkce vedoucího katedry architektury jmenován prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucím katedry urbanismu a územního plánování se stává doc. Ing. arch. ThLic. Jiří Kupka, Ph.D.

 

X