1. 10. 2016

(š) Začal akademický rok 2016/17

Časový plán akademického roku 2016/2017 Fakulty stavební ČVUT. Stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 30. 6. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/student/cal1617.pdf

3. 10. 2016

(š) Začátek výuky zimního semestru 2016/17

Časový plán akademického roku 2016/2017 Fakulty stavební ČVUT. Stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 30. 6. 2016. http://www.fsv.cvut.cz/student/cal1617.pdf

11. 10. 2016

(p) Přednáška Josefa Pleskota v rámci cyklu Co je architektura?

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

11. 10. 2016

Ateliér D

Přednášku v rámci cyklu Co je architektura?, na které prezentoval architekt Josef Pleskot práci svého ateliéru.

Co je architektura? / Josef Pleskot přednáší na FSv ČVUT. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 21. 10. 2016. https://www.facebook.com/events/543284319211114/

Co je architektura? přednáška Josefa Pleskota na FSv ČVUT. Archiweb. www.archiweb.cz [online]. Zveřejněno 10. 11. 2016. http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=8&id=20299

20. 10. 2016

(p) Pecha Kucha Super Bardzo Fajna

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Jan Pustějovský, Ph.D.,

20. 10. 2016

Ateliér D

Promítání fotek z exkurze Polsko 2016 ve formátu Pecha Kucha, tj. 20 lidí, 20 snímků, 20 vteřin.

20. – 23. 10. 2016

(w) Vytvoř obec

Katedra urbanismu a územního plánování, obec Tmaň, studentský klub ŠTUK

20. – 23. 10. 2016

Obec Tmaň

Tématem workshop bylo vytvoření funkčního centrálního veřejného prostoru obce Tmaň a zapojení nové moderní “návsi” a okolí obytných domů do každodenního života místních obyvatel. Obnovení života “na ulici” s pocitem bezpečí a sounáležitosti. Cílem workshopu bylo v první řadě nalezení způsobu jak zklidnit dopravu, což umožní vytvoření moderní fungující návsi navazující na budovy s kulturní a administrativní funkcí (obecní úřad, knihovna, obchod a kulturní dům). Nová náves by měla sloužit pro všechny skupiny místních občanů – od nejmenších předškolních dětí po seniory. Dalším cílem bylo vytvoření veřejného prostoru v okolí bytových domů, kde vznikne zázemí pro aktivity občanů, jako je zahrádkaření, venčení psů i odpočinek. Čtvrteční odpoledne v úvodní části workshopu bylo věnováno cyklu teoretické přípravy a diskuzí zaměřených na problematiku vesnického veřejného prostoru. V úvodu worshopu byla field – analýza vsi a pojmenování problematických prostor intravilánu. Následovala skupinová práce na koncepci zvolené části veřejného prostoru. Metody práce byly volitelné – přes ruční skicy po detailně zpracované poncepční plány území. Výsledkem práce každé skupiny byl plakát a počítačová prezentace. V neděli odpoledne proběhla závěrečná prezentace studentských prací za účasti starosty Tmaně, konzultantů a široké veřejnosti. Workshop byl určen studentům architektury a urbanismu či příbuzných oborů. Týmy byly minimálně dvoučlenné.

Workshop Tmaň. Oficiální facebooková stránka akce. www.facebook.com/TMAN2016 [online]. Dostupné 4. 10. 2016. https://www.facebook.com/TMAN2016

3. 11. 2016

(k) Konference A+S 16

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Vědecký výbor

Prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, doc. Ing. arch., Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, Prof. Ing. arch. Petr Urlich, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Kupka, Ph.D., doc. Ing. arch. Michal Šourek, Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Eva Dvořáková, Ing. arch. Vlasta Poláčková, doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D., PhDr. Benjamin Fragner, prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.

Organizační výbor

Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D., Ing. arch. Nikolay Brankov, Ing. Jan Bartoníček, Ing. arch. Iva Dvořáková, Ing. arch. Oleg Fetisov, Ing. arch. Jiří Moos, Ing. arch. Martin Lapšanský, Ing. arch. Lenka Zelená

3. 11. 2016

Fakulta stavební ČVUT v Praze, B – 168

Architektura a veřejný prostor – specifika, výzvy, limity 2, konference doktorského studijního programu Architektura a stavitelství, školící pracoviště katedry architektury

Cílem konference bylo vytvořit platformu pro předávání odborných znalostí, otevřít diskuzi mezi studenty doktorských oborů, akademickými pracovníky a odborníky z praxe. Konference prezentovala vědecké výsledky doktorských studijních oborů Architektura a stavitelství a Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, z tohoto důvodu byly voleny i specifické tematické okruhy:

Veřejný prostor v souvislostech městaké zástavby

Veřejný prostor v souvislostech venkovské zástavby a krajiny

Veřejný prostor ve vztahu k průmyslovému dědictví

Veřejný prostor a… komunikace, umělecké aktivity, apod.

Definice pojmu veřejný prostor není dodnes jednoznačná. Popis jeho vlastností a kvalit se odvíjí od toho, pracuje-li s tímto pojmem teoretik, praktikující architekt či urbanista, sociolog, politik, městská správa, developer, běžný občan atd. Společnými kritérii ale bývají: konkrétní místo je přístupné veřejnosti, má specifické prostorové kvality, funkční využití je otevřené potřebám veřejnosti a přináší jí nejrůznější benefity. Často velmi specifická podoba veřejných prostor v daném časovém období může informovat o stavu společnosti – jeho podoba tedy vypovídá o daleko širších otázkách. Otázky k diskuzi jsou tak zejména: význam a role veřejného prostoru v kontextu udržitelného rozvoje sídelní struktury a společnosti, topografie a typologie veřejného prostoru, jeho tvorba, rozvoj a regenerace.

Cílem konference bylo pojednat i o výzvách a limitech zaniklých, existujících či plánovaných veřejných prostor, které jsou specifické zejména ve vztahu k industriálnímu i vesnickému prostředí – zde v současné době pociťujeme vlivem mnoha probíhajících změn jeho citelnou ztrátu a toto téma je zde nanejvýše aktuální.

Konference A+S’16 Architektura a veřejný prostor – specifika, výzvy a limity. Oficiální stránky konference. Konferenceas.webnode.cz [online]. Dostupné 30. 6. 2016. http://konferenceas.webnode.cz/

4. 11. 2016

(v) Poděbrady – hudební pavilon v lázeňském parku

Městský úřad Poděbrady, Městské kulturní centrum, katedra architektury Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze
Ing. akad. arch. Jiří Pošmourný

4. 11. 2016

foyer divadla Na kovárně

Ateliérové úlohy, osvobozené zatím od omezujících podmínek reálné architektonické a památkové praxe, využívají historický kontext města jako inspirativní prostředí pro vznik nových námětů, pohledů, myšlenek, jako hypotetickou platformu pro tříbení výtvarného a kompozičního cítění soudobých návrhů v kontrastu i v kontextu starobylého prostředí. Studenti přidávají, případně vkládají do historické struktury nové prvky, prostory a konstrukce, přičemž původní historická materie zůstává zachována. Posluchače nižších ročníků vede takové zadání navíc atraktivním způsobem k jejímu základnímu poznání, pochopení a analýze.

Návrhy nemají prvoplánově provokovat nebo šokovat. Konkrétní historický kontext Poděbrad je v tomto případě rámcem pro teoretické, podnětné i kontroverzní architektonické návrhy, které na svobodnou univerzitní půdu neodmyslitelně patří.

Poděbrady – hudební pavilon v lázeňském parku. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 28. 10. 2016. http://k129.cz/vystava-v-podebradech/

Poděbrady – hudební pavilon v lázeňském parku. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 28. 10. 2016. https://apluses.cz/podebrady-hudebni-pavilon-v-lazenskem-parku/

7. 11. 2016

(p) Veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy. Přednášející JUDr. Plos.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Petr Lédl, Ph.D.

7. 11. 2016 od 18.00

D-1122

V rámci předmětu „Úvod do profesní praxe” se konala veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy. Téma přednesl JUDr. Plos, právní poradce České komory architektů. Účast  byla doporučena především studentům vyšších ročníků.

Veřejná přednáška na téma Pražské stavební předpisy.  Facebook apluses. www.facebook.com/aplusesFSv [online]. Zveřejněno 31. 10. 2016 na https://www.facebook.com/aplusesFSv

10. 11. 2016

(v) Zastřešení restaurace golfového klubu v Hostivaři

doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, doc. Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Vecko, Ing. David Jermoljev

10. 11. 2016 –

Kde

Zadáním bylo vyřešit zastřešení prostor před golfovým klubem v Praze – Hostivaři. Další omezení již studentům zadávána nebyla, představené práce proto zahrnují velmi široké spektrum, od vcelku klidných studií až po velkorysé návrhy, vždy však jsou to náměty, které se snaží navazovat na kontext místa a řeší architektonické – konstrukční detail provedení.

Výstava Hostivař. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 10. 11. 2016. http://k129.cz/vystava-hostivar/

15. 11. 2016

(p) Přednáška H3T

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze
Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

15. 11. 2016

Ateliér D

Druhá přednáška z cyklu s názvem Co je architektura? pod vedením Martiny Kubešové a Tomáše Madra, kteří představili tvorbu ateliéru H3T Architekti.

Co je architektura? / H3T Architekti přednášejí na FSv ČVUT. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 1. 11. 2016. https://www.facebook.com/events/1786864534925993/

22. 11. 2016 – 16. 12. 2016

(v) 18.ročník výstavy „Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté“

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. Klára Kroftová, Ph.D., doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Petra Novotná, Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc. Ing. arch. Štěpán Lajda, Ing. Michal Chalupa, Ing. arch. Aleš Vaněk, Ing. arch. Jakub Zoula

22. 11. 2016 – 16. 12. 2016

Vernisáž 22. 11. 2016 od 17.00

Atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze

Výstava tradičně představila zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly v loňském roce oceněny tzv.“Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt. Hosty tohoto ročníku výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Studenti programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT a jejich hosté. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 16. 11. 2016. https://apluses.cz/studenti-programu-architektura-a-stavitelstvi-fakulty-stavebni-cvut-a-jejich-hoste-2/

24.  a 25. 11. 2016

(k) 2. Mezinárodní membránová konference

doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Ing. arch. Aleš Vaněk

24. a 25. 11. 2015

Ateliér D, Akvárium D – 1124

24. 11. 2016 od 9.00 (souběžně s programem na VŠTVS Palestra – zaměření na nové trendy ve wellness) proběhlo v Akváriu-D1124 promítání filmu Frei Otto a prezentace studentů doktorského studijního programu a dalších účastníků z praxe v oboru lehkých konstrukcí.

25. 11. 2016 proběhla druhá část konference. Hlavní téma bylo Dynamická architektura s membránovými konstrukcemi. „Profesor Martin Rajniš a jeho Huť architektury představila svou nejnovější práci, vzducholoď Gulliver. Ze Stuttgartu přijel Jürgen Hennicke, přímý spolupracovník Freie Otta, architekt Petr Franta přednášel o plášti nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze Dejvicích. Z Londýna přicestoval architekt Pavel Hladík se svou přednáškou o sportovních stadionech s ikonickou architekturou“ představil alespoň některé přednášející doc. ing. arch. Miloš Kopřiva, odborný garant konference na FSv ČVUT. Celkem vystoupilo 11 přednášejících, z toho 6 ze zemí Evropské unie a 5 z České republiky.

Nové trendy v plánování ploch a zařízení pro sport a wellness v Praze. Oficiální stránky konference. www.palestra-conference.cz/nove-trendy-v-planovani-ploch-a-zarizeni-pro-sport-a-wellness-v-praze/ [online]. Dostupné 20. 11. 2016. http://www.palestra-conference.cz/nove-trendy-v-planovani-ploch-a-zarizeni-pro-sport-a-wellness-v-praze/

28. 11. 2016

(e) Exkurze do Plaského kláštera pro studenty A+S

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze, studijní program Architektura a stavitelství,

doc. Ing Exa Burgetová, CSc.

28. 11. 2016

Plaský klášter

Prohlídka stavebního řešení navrženého a realizovaného G. Santinim v 18. stol. zahrnující založení, větrání a odvlhčení kláštera  (tato část kláštera není běžně přístupná veřejnosti, jedná se o jedinečnou příležitost vidět unikátní historické řešení stavby), odborný výklad, návštěva Centra stavitelského dědictví NTM, odborný komentář.

Exkurze do Plaského kláštera pro studenty A+S. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 8. 11. 2016. https://apluses.cz/exkurze-do-plaskeho-klastera-pro-studenty-as/

29. 11. 2016

(p) Přednáška Jakuba Ciglera v rámci cyklu Co je architektura?

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

29. 11. 2016 od 17.00

Ateliér D

Cyklus na téma Co je architektura? pokračoval přednáškou architekta Jakuba Ciglera z ateliéru Jakub Cigler Architekti. Mezi jejich nejznámější realizace patří např. The Park na Chodově, Florentinum či administrativní budova Aviatica na Radlické.

Co je architektura? / Jakub Cigler přednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 23. 11. 2016. https://www.facebook.com/events/565596703635883/

29. 11. 2016 – 5. 12. 2016

(v) výstava soutěžních návrhů PENTA

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, PENTA Investments

29. 11. 2016 – 5. 12. 2016

Ateliér D

Výstava soutěžních návrhů prvního ročníku soutěže typu Design and Build na návrh vyhlídkové plošiny/věže u Masarykova nádraží. Vybraný vítězný návrh zrealizuje jako dočasnou stavbu společnost Penta ve spolupráci s katedrou architektury. Vyhlídka umožní přístup veřejnosti nad plochu probíhajícího archeologického výzkumu v prostoru u východu z metra mezi Masarykovým nádražím a ulicí Na Florenci v Praze 1. Soutěžní návrhy byly vypracovány v rámci zadání ve všech ateliérech předmětů magisterského bloku AMG1 a AMG2. Vyhlídka bude zároveň sloužit jako společná prezentace FSv ČVUT a spol. Penta.

Soutěž Penta. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 24. 11. 2016. http://k129.cz/studentska-architektonicka-skolni-soutez/

30. 11. 2016

(r) Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

30. 11. 2016

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V atriu návštěvníky vítala výstava Studenti A+S a jejich hosté, v Ateliéru D mohli návštěvníci ohodnotit návrhy soutěže PENTA, na stánku získali potřebné informace, otevřena byla modelovna, počítačová učebna, laboratoř membránových konstrukcí a kreslírna, v posluchárnách proběhly dvě oborové prezentace. Celkem se akce zúčastnilo kolem 700 osob, oborové prezentace A+S vyslechlo 230 návštěvníků.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 30. 11. 2016. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/205/

5. 12. 2016

(s) Hodnocení Soutěže PENTA

Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro Mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv ČVUT

Vyhlašovatel: Katedra architektury, FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice

Hlavní partner soutěže: PENTA Investments

Soutěžní porota:

Ing. Petr Palička, Managing Director, PENTA Investments

PhDr. Pavel Streblov, MSc., PENTA Investments

akad. arch. Martin Němec, ADNS Architekti

prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP

Ing. arch. Petr Stolín

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ, porotce/konzultant – archeologie

Sekretář soutěže: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.

Zápis: Ing.arch. Aleš Vaněk

Účastníky poroty přivítala paní děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Úvodní slovo: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury

prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP

představení odborné poroty, zmínění základních okrajových podmínek, podmínek, požadavků a cílů studentské soutěže

Seznámení s lokalitou, plánovanými archeologickými průzkumy

Seznámení poroty s průběhem posuzování

Předsedou byl jednohlasně zvolen Ing. Petr Palička

Z odevzdaných 193 soutěžních návrhů postoupilo do 2. kola celkem 25 návrhů:

7, 10, 13, 20, 25, 27, 31, 52, 65, 68, 70, 76, 100, 110, 124, 130, 133, 153, 155, 162, 167, 172, 178, 180, 191

Do 3. kola posuzování prošlo celkem 14 návrhů:

7, 20, 25, 52, 68, 70, 76, 100, 124, 130, 153, 162, 172, 191

Do 4. kola posuzování prošlo celkem 6 návrhů, ze kterých byly vybrány první 3 místa a 3 odměny:

7, 25, 52, 124, 130, 162

Konečné pořadí stanoveno veřejným hlasováním porotců:

1. místo:  návrh č. 25 Petr Brzobohatý

2. místo:  návrh č. 124 Jiří Houška

3. místo:  návrh č. 130 Roman Školník

Odměna:  návrh č. 162 Jaroslav Koška

Odměna:  návrh č. 7 Jan Rychlík

Odměna:  návrh č. 52 Marek Novák

Výsledné hodnocení oceněných návrhů:

1. místo:  návrh č. 25

„Fokus“, zaostření, směřování pohledů optimálním směrem – jak do staveniště tak i zpět včetně posezení. Kompaktní, dobře realizovatelné řešení, provedeno čistě a elegantně.

2. místo:  návrh č. 124

Kompaktní provedení dočasné stavby. Tvarově zajímavé pojetí, navozující pocit „příjemné sevřenosti“. Symbolika pentagonu nenásilně odráží název společnosti, objekt je mobilní.

3. místo:  návrh č. 130

Čistý tvar, jednoduchá skladba, zahrnuje „fór“ s periskopem. Stavba je na zadanou situaci a pro daný účel poměrně vznešená, nákladnější pro realizaci.

Odměna: návrh č.  162

Jednoduché vtipné řešení, na daný prostor poměrně hmotné. Kontejnery jsou používány velmi často, otázkou je povrchové „uchopení“ a jak jsou vnímané veřejností.

Odměna: návrh č.  7

Dobrý nápad, stavba se poněkud vybočuje z rozměru zadání – jako zázemí je hmotná, naopak tomu v kontrastu lehkost dronu. Návrh bychom mohli zařadit do kategorie projektů budoucnosti.

Odměna: návrh č.  52

Cesta, napojení objektu na stavbu. Návrh poněkud hmotný, konfliktní a nepraktický, prospělo by mu jednodušší řešení. Jinak jde o celkem vtipný koncept, je zde patrný autorův ucelený architektonický názor.

Soutěž PENTA – výsledky. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 8. 12. 2016. http://k129.cz/soutez-penta-vysledky/

13. 12. 2016

(p) Přednáška Lenky Křemenové z A1 Architects v rámci cyklu Co je architektura?

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

Ing. arch. Iva Dvořáková, Spolek AS Plus & Architektura a stavitelství

13. 12. 2016 od 18.00

Ateliér D

Cyklus na téma Co je architektura? uzavřela v zimním semestru 2016/17 přednáška architektky Lenky Křemenové z A1 Architects. Mezi jejich výrazné projekty patří např. interiér 66 gallery, několik čajových domů, kinobar Aero nebo architektonické řešení výstavy Národní styl.

Co je architektura? / Jakub Cigler přednáší na FSv. Oficiální facebooková událost akce. www.facebook.com [online]. Dostupné 8. 12. 2016. https://www.facebook.com/events/1783785108549508/

13. 12. 2016 – 

(v) Výstava Praha Karla IV.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Magistrát hlavního města Praha

Ing. arch. Vojtěch Dvořák, Ing. Přemysl Kraus, Ing. Michal Chalupa, Jiří Sodomek

13. 12. 2016 –

Vernisáž 13. 12. 2016

Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1

V rámci letošních oslav sedmistého výročí narození Karla IV. otevře Muzeum hlavního města Prahy novou expozici zaměřenou na urbanismus pražského území a jeho proměnu ve 14. století. Hlavní důraz bude na dobu panování Karla IV. a lucemburské dynastie. Jde o první etapu plánované expozice, která představí podobu lucemburské Prahy a život v ní v celkovém středověkém kontextu. Komplexní pojetí expozice tímto přináší ojedinělý vhled do středověkého města a urbánních proměn Prahy.

Na přípravě této unikátní výstavy spolupracoval i tým odborníků z Katedry architektury FSv ČVUT v čele s Vojtěchem Dvořákem. Pro výstavu vytvořili virtuální i hmotové modely důležitých karlovských založení, zástavby celé aglomerace i jednotlivých staveb přibližujících podobu města, proměněného Karlem i ostatními lucemburskými panovníky. K atraktivním exponátům určitě patří model Vyšehradu, Pražského hradu, či unikátní model podoby chrámu sv. Víta, který v Karlově době sloužil náboženským i státnickým potřebám ještě spolu s původní románskou bazilikou.Návštěvník nahlédne do středověkého města i pomocí dalších hmotových a virtuálních rekonstrukcí – důležitých pražských míst i jednotlivých staveb (Dobytčí trh, Kostel Panny Marie Sněžné, Emauzy, Dům U Kamenného zvonu atd.).

Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy. Muzeum hlavního města Prahy. www.muzeumprahy.cz [online]. Dostupné 1. 12. 2016. http://www.muzeumprahy.cz/praha-karla-iv-velkolepe-staveniste-evropy/

11. 1. 2017 – 17. 1. 2017

(v) Výstava projektů AAKO a ATZ2

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

11. 1. 2017 – 17. 1. 2017

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. https://apluses.cz/terminy-odevzdani-atelierove-tvorby-v-akademickem-roce-201617/

18. 1. 2017 – 24. 1. 2017

(v) Výstava projektů ATV2 a ERASMUS

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

18. 1. 2017 – 24. 1. 2017

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. https://apluses.cz/terminy-odevzdani-atelierove-tvorby-v-akademickem-roce-201617/

26. 1. 2017 – 26. 2. 2017

(v) Trojské plany X.

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, Městská část Praha 8

Ing. arch. Ludmila Čajková, Ing. arch. Štěpán Lajda

26. 1. 2017 – 26. 2. 2017

Vernisáž 26. 1. 2016

Galerie u lávky

Výstavy Trojské plány se za dekádu své existence staly již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Základ X. výstavy tvořily projekty v Troji a jejím okolí, plány a studie Městské části Praha – Troja, prezentace výsledků studie k Císařskému ostrovu, plány ZOO, Botanické zahrady, Generel hl. města Prahy, návrh tramvajového propojení Podbaba -Troja – Praha 8, informace o činnosti škol, trojských spolků a občanských sdružení.

Na vernisáži se potkali odborníci z řad městských institucí např. IPR se zástupci radnice, řediteli institucí, místními i pamětníky, doplněné pak mladými studenty Fakulty stavební ČVUT a jejich svěžími nápady. To, že se většina z návrhů nakonec nerealizuje, nikomu nevadí. Důležitá je snaha, cenné první zkušenosti a často i neotřelé inovace skloubené s ohledem na přírodní ráz přírodní památky Draháň – Troja.

Účast na vernisáži Trojské plány X. Proti plotu. www.protiplotu.cz [online]. Zveřejněno 30. 1. 2017. https://protiplotu.wordpress.com/2017/01/30/ucast-na-vernisazi-trojske-plany-x/

27. 1. 2017

(r) Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze

27. 1. 2017

Budova FSv v Praze Dejvicích

Studijní program Architektura a stavitelství se tradičně prezentoval v rámci Dne otevřených dveří fakulty stavební. V Ateliéru D návštěvníci získali potřebné informace, otevřena byla modelovna, počítačová učebna, laboratoř membránových konstrukcí a kreslírna, v posluchárnách proběhly dvě oborové prezentace, které vyslechlo 130 návštěvníků.

Den otevřených dveří pro zájemce o studium. Oficiální webové stránky Fakulty stavební ČVUT v Praze. www.fsv.cvut.cz [online]. Dostupné 27. 1. 2017. http://web.fsv.cvut.cz/aktuality/218/

31. 1. 2017

(s) Art-wall

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, AFI EUROPE

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

Tématem soutěže byl návrh designu umělecké stěny („Art-wall“) pro vstupní lobby budovy A a budovy B projektu administrativně-komerčního centra AFI Karlín – Butterfly

Předmětem soutěže byl koncepční návrh grafického a materiálového pojednání celkově čtyř stěn rozměrů 8,25 x 3,75 m, nacházejících se ve dvou vstupních lobby v přízemí budovy A a budovy B. Návrh musel respektovat koncept ostatních povrchů v lobby, které jsou popsány v zadávacích podkladech, dané půdorysné i výškové rozměry prostoru, motiv Art-wall měl mít vazbu na projekt nebo lokalitu, každá stěna měla být pojednána individuálně, ale s určitým spojujícím prvkem.

Soutěžící:

Ivana Složilová, Josef Hoffmann, Michaela Záhorovská, Vojtěch Slavík, Mikuláš Wittlich a Barbora Janů

Výsledky soutěže

1.místo: Josef Hoffmann

(odměna 8 000 Kč)

Motiv návrhu byl inspirací pro rozpracování skutečného provedení stěny. Porota ocenila vysokou grafickou úroveň a snahu autora řešit problematiku komplexně včetně návrhu konkrétních materiálů a prováděcích detailů.

2. místo: Michaela Záhorovská

(odměna 5 000 Kč)

Živé, hravé, barevné řešení, které obsahuje originální myšlenku, dotažené víceméně komplexně. Porota ocenila uspořádání a grafické zpracování prezentace.

3. místo: Mikuláš Wittlich a Barbora Janů

(odměna 2 000 Kč)

Velmi dobrá úroveň zpracování a splnění zadání. Bohužel, i když je motiv „stromů“ vizuálně docela pěkný a i materiálově hezky pojatý, tak byl v poslední době aplikován na několika jiných projektech.

Porota: David Chisholm, Pavel Jelínek, Jiří Vlasák, Zuzana Pešková

Art-wall. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 20. 11. 2017. https://apluses.cz/art-wall/

Art-wall výsledky. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 31. 1. 2017. https://apluses.cz/art-wall-vysledky/

1. 2. 2017 – 7. 2. 2017

(v) Výstava projektů AMG1 a AMG2

katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze

1. 2. 2017 – 7. 2. 2017

Ateliér D

Výstava projektů ateliérové tvorby za zimní semestr 2017/18.

Termíny odevzdání ateliérové tvorby v akademickém roce 2017/18. Apluses.cz [online]. Zveřejněno 9. 9. 2016. https://apluses.cz/terminy-odevzdani-atelierove-tvorby-v-akademickem-roce-201617/

1. 2. 2017

(s) Vyhlášení výsledků soutěže Penta

katedra architektury, FSv ČVUT, PENTA Investments

1. 2. 2017

Ateliér D – Sborovna

Oficiální vyhlášení výsledků studentské soutěže Penta za účasti vypisovatelů. Autorům oceněných projektů byly předány ceny.

Vyhlášení výsledků Penta. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 17. 1. 2017. http://k129.cz/vyhlaseni-vysledku-penta/

13. 2. 1017 – 18. 2. 2017

(w) Winter school Telč 2017

katedra architektury, FSv ČVUT, Danube University Krems, Masarykova universitätta v Brně

prof. Akad. arch. Mikuláš Hulec, Ing. arch. Ing. Jana Hořická, Ph.D., Ing. Klára Kroftová, Ph.D.

13. 2. 2017 – 18. 2. 2017

Telč

WINTER SCHOOL in TELČ is a workshop providing an experience of international and interdisciplinary teamwork. It takes place on 13-18 February 2017 in the UNESCO town centre of Telč (CZ). The subject of the workshop is related to the UNESCO town itself. The subject of the workshop is a conception study of refurbishment and extension of the historic buildings no. 70 (civic house) and 71 (former manor granary) at the main square, both listed heritage. These objects are used by a public Elementary Art School, but do not fully meet its operation needs.

Students will work in mixed teams from all participating universities: Danube University Krems, Czech Technical University Prague, Masaryk University Brno. The primary workshop language is English. However, the results will be presented in Czech, to enable public and municipality participation.

Winter School in Telč. Stránky katedry architektury FSv ČVUT v Praze. K129.cz [online]. Zveřejněno 15. 12. 2016. http://k129.cz/winter-school-in-telc/

15. 2. 2017 – 15. 3. 2017

Výstava Bohdalec – Slatiny

katedra architektury, MÚČ Praha 10

doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch Petra Novotná

15. 2. 2017 – 15 . 3. 2017

Vernisáž 15. 2. 2017

Středisku územního rozvoje v budově Úřadu městské části Praha 10

Studenti Architektury a stavitelství se ve svých semestrálních ateliérových pracích zabývali zadáními vycházející­mi z návrhu urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice. Návrh studie zakládá novou městskou čtvrť „Nové Slatiny“ mezi dvěma významnými přestupními uzly veřejné do­pravy – železniční zastávkou Eden a Zahradní Město. Zástavba překonává jednotící urbanistickou strukturou barieru železniční­ho koridoru a spojuje tak mosty, pěšími lávkami, podjezdy a par­kovou platformou lokality Pod Vrchou a Na Slatinách. Brownfield Pod Bohdalcem je sjednocen převládající geometrií stávající uliční sítě, umožňující její postupnou transformaci v plnohodnot­nou městskou čtvrť. Za stadionem Eden je založen nový městský park, spojující lokality Nových Vršovic, Starých Strašnic s novou čtvrtí Nové Slatiny v ukončení „drážní promenády“ na místě rušené železniční trati. Dopravní obslužnost území vychází z principu roštového uspořádání dopravní sítě navrhovaného urbanistického řešení v hierarchii od městských tříd až k obsluž­ným komunikacím charakteru zklidněných obytných ulic uvnitř navrhované bytové struktury.

Výstava studentských prací na téma Bohdalec – Slatiny. Oficiální stránky Městské části Praha 10. www.praha10.cz. Zveřejněno 8. 2. 2017. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/articleid/1434/vystava-studentskych-praci-na-tema-bohdalec-slatiny.aspx

17. 2. 2017 – 21. 6. 2017

(v) Katedra architektury (1991 – 2016)

katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., Jiří Mezera, Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D.

10. 2. 2017 – 21. 6. 2017

Vstupní parter před Fakultou stavební ČVUT v Praze a Národní technickou knihovnou

Výstava připomíná 25 let existence katedry architektury na FSv ČVUT v Praze a renesanci výuky architektury na fakultě stavební. Představuje hlavní pedagogické a publikační činnosti katedry, pravidelné výstavy a ocenění nejlepších studentských prací.

18. 2. 2017

(š) Konec zkouškového období zimního semestru 2016/17.

X