13. 2. 2015
(š) Konec zimního semestru

5. 2. 2015 – 10. 3. 2015
(v) Nový Sedlec – studie zástavby v pracech studentů katedry architektury FSv ČVUT
Doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc.,  Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
5. 2. 2015 – 10. 3. 2015
Galerie Chodník, Skleněný palác, Náměstí svobody, Praha 6
Vernisáž 5. 2. 2015
Studenti magisterského programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze představují svůj pohled na možnost zástavby nádherné, přitom zcela neznámé lokality Sedlec – jižní část – území podél komunikace Kamýcká. Možnost zástavby je zde výrazně ovlivněna nejen přírodními památkami, ale i umístěním tramvajového tělesa uvažovaného prodloužení tratě z Podbaby do Suchdola.
Prezentovaných dvanáct studentských prací představuje dvanáct různých přístupů k urbanizaci této lokality.
Městská část Praha 6. Dostupné 5. 2. 2015. http://mestska-cast-praha-6.takeit.cz/produkt/sestka-noviny-mestske-casti-praha-6-wwwsestkacz-5258818
Šestka, noviny městské části Praha 6. www.sestka.cz Zveřejněno 4. 2. 2015. http://www.sestka.cz/index.php?clanek=4178

5. 2. 2015 – 11. 2. 2015
(v) Výstava studentských projektů 127URA atelier urbanistické tvorby
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra urbanismu a územního plánování.
Atelier D

28. 1. 2015 – 4. 2. 2015
(v) Výstava studentských projektů 129ATM1, 129ATM2 a 127ATM2 atelier architektonické tvorby magisterský 1 a 2
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury a katedra urbanismu a územního plánování.
Atelier D

23. 1. 2015
(š) Den otevřených dveří
V atelieru D byl připraven oborový stánek Architektury a stavitelství, volně přístupná byla modelovna, počítačová učebna, pracovna membránových konstrukcí a kreslírny, do kterých byly zorganizovány navíc dvě speciální exkurze. Studenti připravili pro uchazeče kvíz a vlastnoručně vyrobené odznaky A+S. V posluchárně D1 proběhly dvě oborové prezentace, na které se přišlo podívat přibližně 200 a 30 návštěvníků. Při odchodu si mohli všichni stále ještě prohlídnout výstavu Jezdecké haly v Pardubicích ve stupním parteru před budovou fakulty.

22. 1. 2015
(š) Obhajoby diplomních a bakalářských prací na A+S

(š) V čele žebříčků škol architektury dle Hospodářských novin je Srchitektura a stavitelství na FSv ČVUT v Praze

Pro maturanty, jejichž snem je stát se architektem, je nejlepší volbou Fakulta stavební na pražském ČVUT. V letošním roce vede žebříček oboru architektura, v němž loni byla až čtvrtá. Výrazný skok přišel díky zlepšení hned v několika ohledech: více jejích studentů i profesorů se bylo vzdělávat nebo přednášet na zahraničních univerzitách, na jednoho akademika připadá méně studentů a má také nejlepší vědecké výsledky ze všech posuzovaných škol v tomto oboru.
Kaményová, Z.: Vítězí ČVUT, výběrová VŠUP skončila třetí. Hospodářské noviny. www.ihned.cz. Zveřejněno 22. 1. 2015. http://archiv.ihned.cz/c1-63417630-vitezi-cvut-vyberova-vsup-skoncila-treti

14. 1. 2015 – 21. 1. 2015
(v) Výstava studentských projektů 129ATV2 atelier architektonické tvorby občanská stavba 1
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury. Součást projektu OPPA Inovace studijního programu Architektura a stavitelství.
Atelier D

7. 1. 2015 – 13. 1. 2015
(v) Výstava studentských projektů 129ATAZ  atelier architektonické tvorby – základní
Výstava studentských projektů atelierové tvorby ze zimního semestru 2014/15. Výuku garantuje a výstavu pořádá katedra architektury.
Atelier D

18. 12. 2014
První výtisky AbStraktu’14 byly přivezeny do školy.
http://issuu.com/fsvcvut/docs/abs_14_issuu/0

1. 12. 2014

(v) Telč ’14
Ing. arch. Marie Tuláčková, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar
1. 12. 2014 – 19. 12. 2014
Vstupní hala FSv
Vernisáž 1. 12. 2014
Výstava kreseb studentů programu Architektura a stavitelství z letního plenéru v Telči.

(v) Dostavba bytových domů ve stávajících prolukách MČ Praha 5
Akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Ludmila Čajková, Ing. arch. Vítězslav Táborský
1. 12. 2014 – 2. 1. 2015
Malá výstavní síň ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 15, Praha 5
Jak studenti architektury vidí nové možnosti výstavby bytových domů na území Městské části Praha 5.

28. 11. – 29. 11. 2014

(w) Workshop na téma LEHKÁ MEMBRÁNOVÁ ARCHITEKTURA: „LEHKOST V PROSTORU“ proběhl pod záštitou katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

Workshop byl přednostně určen pro studenty, kteří se chtěli zdokonalit ve znalostech z oblasti jednovrstvých textilních membrán, především v jejich architektonickém návrhu. Po zahájení workshopu a seznámení se základní problematikou následovalo fyzické modelování. Poté se studenti zúčastnili montáže jednoduché čtyřbodové membrány v prostoru vstupního atria. Dále byli studenti seznámeni se softwarem Formfinder a Easy, které jsou určeny k architektonickému a statickému navrhování jednovrstvých membrán. Každý student si poté navrhl svoji membránu, kterou by umístil v atriu v návaznosti na již instalovanou. Po hlasování byl vybrán návrh Jakuba Trunečka, realizace začala v sobotu ráno a zahrnovala optimalizaci tvaru a návrhu střihů v softwaru Easy. Získané střihy se následně promítnuly v měřítku na materiál, studenti je obkreslili, vystříhnuli a sešili. Samotná montáž vyrobené membrány proběhla v sobotu večer.

Organizátoři: Ing.arch. Aleš Vaněk, Ing. Jan Vecko, Ing.arch. Pavel Jurčík, Ing.arch. Simona Vališová

Studenti: J. Beneš, A. Čechová, T. Faltysová, T. Gloser, T. Jech, P. Kavulok, J. Koštýř, P. Malý, R. Ott, M. Ševic, T. Těšíková, J. Truneček, T. Truneček, K. Ulrychová, M. Valášek

27. 11. – 30. 11. 2014

(r) Krátkodobá zahraniční stáž pro magisterské studenty programu Architektura a stavitelství v Challengeru společnosti Bouygues ve Francii.

Účastníci stáže: Simona Belicová, Kitty Horváthová, Sara Al-Wahaishiová, Barbora Pazdźiorová;

Zuzana Pešková, Jiří Mezera, Vojtěch Dvořák

Studentky a pedagogové dostali příležitost navštívit Challenger skupiny Bouygues ve Francii. Nejprve celá skupiny navštívila nedaleký zámek ve Versailles – předobraz pro stavbu velkorysého komplexu sídla společnosti Bouygues – a poté se přesunula do Guyancourt, kde byl před 20 lety vybudovám Challenger, který byl nedávno zrekonstruován, aby se stal vlajkovou lodí příkladu udržitelné rekonstrukce s omezenou spotřebou energie společnosti Bouygues. V Challengeru pracuje 3200 zaměstananců, kterým rekonstrukce kancelářských budov přinesla přehodnocení pracovních prostor, nový návrh parkovišť s dobíjecími stanicemi pro elektromobily, optimalizovanou akustickou a tepelnou izolaci za účelem vytvoření příjemného pracovního prostředí, které lépe odpovídá novým způsobům práce. Další ambicí projektu bylo zlepšení energetické a environmentální náročnosti budov, především zahrnující opatření k obohacení místní biologické rozmanitosti prostřednictvím filtru lůžek a květnatých luk. Vzhledem k tomu, že komplex zůstal v plném využívání v rámci celé rekonstrukce, byl použit systém “čistého staveniště”, čímž bylo narušení způsobené stavbou omezeno na minimum. Challenger spojuje nové generace zařízení, s cílem dosáhnout optimálního řízení energie a snížení dopadu na životní prostředí. V návaznosti na audit stávajících budov, většina prosklených fasád byla nahrazena větranými dvouplášťovými fasádami pro zlepšení tepelných vlastností vnějšího pláště. Tato fasáda zlepšuje izolaci stavebních konstrukcí díky přirozené cirkulaci vzduchu mezi vnitřním dvojitým zasklením a vnějším jednoduchým zasklením. Challenger má trojitou certifikaci (LEED ®, HQE ®, BREEAM ®). Je také vybaven řídící místnosti (Kokpitem), kde běží systém Hypervision ®. V této místnosti se měří spotřeby, výroba a využití energie. Budovy komplexu využívají energie ze slunce (díky 25 500 m2 fotovoltaických panelů), vody i půdy. Challenger je také vybaven zařízením pro recyklaci a opětovné použití odpadních vod a srážkové vody díky systému rostlinného čištění.

Další den byl věnován prohlídce pařížských staveb dle individuálního plánu, přičemž hlavní důraz byl kladen na realizace skupiny Bouygues.

25. 11. – 30. 11. 2014

(s) V úterý 25. 11. 2014 odcestoval soutěžní tým Srdce Evropy ve složení Petr Šťovíček (4. ročník bc A+S), Antónia Pohanková (4. ročník bc. A+S) a Kateřina Urbancová (2. ročník mgr obor L) na finále soutěže Le Défi ve Francii.

Trojice studentů se dala dohromady již na přednášce zástupce stavebního koncernu VCES a.s., Ing. Vladimíra Ujce, v pátek 26. 9. 2014. Natočili nápadité video, které je bezpečně posunulo v náročném výběru ze 175 týmů (ze 172  škol a 38 národů, tj. celkem 440 studentů a čerstvých absolventů) do druhého kola.

Pro druhé kolo si měli studenti připravit prezentaci na téma Sousedství zítřka, ve které se objevovaly především principy udržidelného rozvoje, šetrnost k životnímu prostředí a moderní technologie pro život. Ve druhém kole vybírala porota ze 40 týmů finálních 20. Našim studentům se podařilo postoupit díky vtipu a nadhledu v prezentaci do finále a přijmout tak letošní výzvu Défi. V inspirativním prostředí Chateau form u Paříže strávili společně s novými třemi francouzskými členy týmu (z university Centrale Paris a Mines Paris Tech) 24 hodin nad návrhem obytné lokality zítřka.

Narozdíl od předchozích ročníků soutěže bylo zadání tentokrát hodně ideové. V uplynulých dvou letech, kterých se studenti FSv účastnili, bylo zadání zcela konkrétní případové studie, kterou již odborníci skupiny Bouygues řešili a v rámci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže prezentovali své profesionální a optimální řešení. Letos si soutěžící mohli zvolit lokalitu i přístup k problému Sousedství zítřka poměrně volně.

Tým Srdce Evropy, obohacený o nové francouzské posily, prošel třemi “předsoutěžemi”, ve kterých se členové nové soutěžní skupiny měli společně sžít. Dvě ze tří (Jenga, kvíz, ping – pong) soutěží spolehlivě vyhráli.

Finále bylo odstartováno ve středu 26. 11. ve 13. 00. Soutěžní týmy se okamžitě musely pustit do práce, nebylo času nazbyt. Průběžné prezentace a upřesňující pokyny dělily 24 hodinový úsek na dílčí celky. Persovalisté a “píáristé” skupiny Bouygues sledovali tými při práci a radili jim jak vylepšit prezentace projektů. Všechny týmy ze sebe vydávaly maximum, hlavní cena (zájezd do Asie) byla silnou motivací. Jako v uplynulých ročnících i letos se pořadatelé soutěže starali o co největší komfort soutěžících, ale opět – přestože šlo o soutěž mezinárodní, vyhlášenou v angličtině – převládala na všech úrovních francouzština.

Soutěž skončila ve čtvrtek 27. 11. v jednu hodinu odpoledne. Soutěžícím byl dopřán krátký čas na občerstvení, sprchu a převlečení a již museli první týmy začít s prezentacemi. Tentokrát před dvěma paralelně pracujícími porotami. Celkový čas pro tým před porotou byl 30 minut, z čehož přibližně 20 minut bylo na prezentaci projektu a 10 minut na často záludné dotazy porotců.

Náš soutěžní tým s číslem 3 přišel s návrhem tří věží v Londýně. Lokalita řešila komfortní bydlení šetrné k životnímu prostředí. Porotce zaujala zejména architektonická koncepce projektu.

Obě poroty vybraly dva týmy pro zrácené prezentace v rámci slavnostního večera. Z těchto týmů pak byli veřejným hlasováním voleni vítězové. Všechny postupující týmy byly francouzsky mluvící. Smíšený tým číslo 3, který prezentoval v angličtině, zůstal pod vítěznými stupni.

V rámci večera několikrát organizatoři vyzdvihli soutěžící, kteří komunikovali v týmech jiným, než svým rodným jazykem – angličtinou, přesto však se i hlavní vyhlášení vedlo hlavně ve francouzském jazyce. Organizátoři soutěže shrnuli, že je mile překvapilo, s kolika nápady studenti přišli, kolik profesionální práce dokázali ve stresových podmínkách odvést a že další ročník soutěže byl úspěšný.

Zklamání těch, kterým nakonec nepatřily vavříny, se rázem rozplynulo ve víru společenského večera, při kterém se podařilo navázat nejeden zajímavý kontakt pro budoucí spolupráci. Kvalitní reprezentace fakulty stavební a ČVUT jako celku v mezinárodní soutěži bylo i letos hlavním úspěchem našich studentů.

Po skončení soutěže se soutěžící studenti přidali ke skupině studentů – stážistů a navštívili společně Challenger společnosti Bouygues a další zajímavé stavby v Paříži.

https://www.facebook.com/Campus.Bouygues.Construction

14. 11. 2014
(k) Konference AUR 14
Fakulta stavební ČVUT v Praze, místnost B-169
Konference AUR 14 se bude zabývala aktuálními otázkami identifikace, metodického hodnocení, evidence a ochrany kulturního dědictví v souvislostech udržitelného rozvoje. Konference chce upozornit na nutnost chápání kulturního dědictví v širších souvislostech – urbanistických, architektonických, konstrukčních, technologických, historických, uměleckých, sociálních, ekonomických ad. Zaměřila se se jak na teoretickou rovinu dané problematiky, tak na konkrétní případové studie. Cílem konference bylo upozornit na potenciální, mnohdy dosud skryté hodnoty kulturního dědictví. Toto dědictví se v kontextu současné reality dostává do nových, často nečekaných souvislostí a vyžaduje tedy aktualizované a alternativní přístupy zkoumání a ochrany. Toto se týká zejména průmyslového dědictví, jehož zvláštní postavení v oblasti památkové péče chce konference akcentovat.
Konferenci zahájila přednáška předního německého památkáře v oblasti průmyslových staveb Axela Föhla na téma Čtyřicet let ochrany průmyslových památek v Evropě – teorie a praxe.
Tematické sekce konference:
Udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví, novodobý brownfield
Průmyslové dědictví a umění
Ochrana kulturních hodnot sídel a krajiny
Konference vznikla za podpory grantu SVK 06/14/F1 z prostředků ČVUT na specifický výzkum. Konference byla připravována ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze a navazuje na aktivity platformy Industriální stopy.
http://udrzitelnyrozvoj.webnode.cz/

5. 11. 2014
(s) Tříčlenný tým „Srdce Evropy“ složený ze dvou studentů programu A+S Antonie Pohankové a Petra Šťovíčka a Kateřiny Urbancové, studentky oboru L, se probojoval až do finále prestižní mezinárodní soutěže Le Défi ve Francii, které se bude konat 25. – 28. listopadu 2014. Přihlásilo se na 400 studentů, vybráno bylo 72. Naši studenti jsou jedinými reprezentanty ČR v soutěži.

(s) Tým studentů programu Architektura a stavitelství se účastnil studentské soutěže EBEC.
Národní technická knihovna v Praze.
EBEC neboli European BEST Engineering Competition je technickou soutěží čtyřčlenných týmů složených ze studentů ČVUT, kterou pořádá studentská organizace BEST Prague. Tato soutěž probíhá na mnoha školách po celé Evropě, výherci z každé školy postupují do regionálních kol. Vítězové regionálních kol se pak utkají v prestižním celoevropském finále EBEC Final. Soutěžilo se se ve dvou kategoriích – Team design a Case study.
http://ebec.bestprague.cz

31. 10. 2014
(š) Čtvrtý a podzimní termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov. Celkem vyzkoušeno 63 studentů z Architektonického navrhování budov a 49 studentů z Technického navrhování budov. Zkoušku úspěšně složilo 62 studentů z Architektonického navrhování budov a 46 studentů z Technického navrhování budov.
Celková statistika SZZ (10. 10. 2014 – 31. 10. 2014):

Přihlášku k ZSS podalo celkem 
184 studentů
Přihlášku k AN
171 studentů
Přihlášku k TN
156 studentů
Omluvilo se
1 student
Omluvilo se
2 studenti
Uspělo
169 studentů
Uspělo
151 studentů
Neuspěl
1 student
Neuspěli
3 studenti
Oba TO úspěšně složilo
138 studentů

24. 10. 2014
(š) Třetí “podzimní” termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov. Celkem vyzkoušeno 38 studentů z Architektonického navrhování budov a 27 studentů z Technického navrhování budov. Všichni zkoušku úspěšně složili.

22. 10. 2014
(š) Den otevřených dveří
Při Dni otevřených dveří FSv nechyběla prezentace studijního programu Architektura a stavitelství. Uchazeče o studium a další návštěvníky přivítala ve stupní hale výstava Studenti programu A+S a jejich hosté (letos z FA ČVUT v Praze), v atelieru D byl připraven oborový stánek, volně přístupná byla modelovna, počítačová učebna, pracovna membránových konstrukcí a kreslírny, do kterých byly zorganizovány navíc dvě speciální exkurze. V posluchárně D1 proběhly dvě oborové prezentace, na které se přišlo podívat přibližně 150 a 50 návštěvníků (z odhadovaných 700 celkově). Program Architektura a stavitelství se těšil velkému zájmu veřejnosti. Při odchodu si mohli všichni prohlídnout i výstavu Jezdecké haly v Pardubicích, která byla během dopoledne převezena z pardubického závodiště a instalována před budovou fakulty.

(v) Jezdecká hala v Pardubicích
Doc. Ing arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D., doc. Ing. arch. Bedřich Košatka, CSc., Ing. arch. Jan Kašpar, Tomáš Krupička
22. 10. 2014 –
Parter před hlavním vstupem do budovy fakulty stavební
Výstava studentských projektů jezdecké haly v Pardubicích, která byla přivezena z pardubického závodiště.

20. 10. 2014
(v) 16. ročník výstavy Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté
Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., Ing. arch. Ladislav Kalivoda, CSc., Ing. Jan Pustějovský, Ing. Michal Chalupa
20. 10. 2014 – 14. 11. 2014
Vstupní hala fakulty stavební
Vernisáž 20. 10. 2014
Výstava tradičně představila zejména práce studentů programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze, které byly oceněny tzv.“Žlutou kartou“ za vynikající studentský projekt. Hosty výstavy byli studenti katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze a studenti Fakulty architektury ČVUT v Praze.
16. ročník výstavy studentů. Česká komora architektů [online]. Dostupné 20. 10. 2014. https://www.cka.cz/cs/objevujte-architekturu/akce/16-rocnik-vystavy-studentu
Studenti programu architektura a stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté – výstava. Earch [online]. Zveřejněno 19. 10. 2014. http://www.earch.cz/cs/akce/studenti-programu-architektura-stavitelstvi-fakulty-stavebni-cvut-jejich-hoste-vystava
Výstava Studenti programu Architektura a stavitelství fakulty stavební a jejich hosté. Imaterialy.dumabyt.cz [online]. Zveřejněno 16. 10. 2014. http://imaterialy.dumabyt.cz/rubriky/aktuality/veletrhy-a-vystavy/vystava-studenti-programu-architektura-a-stavitelstvi-fakulty-stavebni-cvut-a-jejich-hoste_41631.html
Výstava: Studenti programu architektura a stavitelství fakulty stavební ČVUT a jejich hosté. StavbaWEB [online]. Zveřejněno 16. 10. 2014. http://stavbaweb.dumabyt.cz/Studentske-projekty/

17. 10. 2014
(š) Druhý “podzimní” termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov. Celkem vyzkoušeno 39 studentů z Architektonického navrhování budov a 53 studentů z Technického navrhování budov. Všichni zkoušku úspěšně složili.

16. 10. 2014
(p) Přednáška Davida Vávry
Pátou přednáškou z cyklu přednášek Inovace studijního programu Architektura a stavitelství bylo vystoupení Davida Vávry. Zájem posluchačů trojnásobně předčil očekávání organizátorů, přednáška musela být přesunuta z komorního prostředí posluchárny C-217 do “kotle” posluchárny D1, jejíž kapacita byla využita bezezbytku. Pan architekt představil svou vlastní tvorbu se zaměřením na práci se sklem a po krátké přestávce se podělil o fotografie a zážitky z cesty do Afganistánu, kde hráli s divadlem Sklep pro naše vojáky. Bohužel se nepodařilo v předpremiéře pustit nejnovější díl Šumných stop, na ten si posluchači museli počkat do skutečné televizní premiéry. Místo toho se otevřela možnost otázek a odpovědí, které studenti rádi využili. Při setkání s Davidem Vávrou se mísil smích s tichým zadumáním nad vážnými tématy. Pozorní posluchači si z přednášky odnesli nejeden námět k zamyšlení.
David Vávra … něco vlastního … něco šumného. Earch [online]. Zveřejněno 30. 9. 2014. http://www.earch.cz/cs/akce/david-vavra-neco-vlastniho-neco-sumneho

13. 10. 2014
(v) Kouzlo historické techniky
Ing. arch. Marie Tuláčková, akad. soch. Ctibor Havelka, Ing. arch. Jan Kašpar
13. 10. 2014 – 17. 10. 2014
Vstupní atrium Fakulty stavební ČVUT v Praze
vernisáž 13. 10. 2014
Výstava kreseb studentů nejen z Národního zemědělského  muzea v Praze a Národního technického muzea.

(s) Tým studentů FSv postoupil do druhého kola soutěže Le Défi!
Ze 175 týmů (ze 172  škol a 38 národů, tj. celkem 440 studentů a čerstvých absolventů), které se přihlásili do prvního kola soutěže, vybrala porota 40 týmů, keré postoupili do druhého kola. Tým studentů FSv “Heart of Europe” složený ze dvou posluchačů A+S a jedné posluchačky oboru L je mezi vybranými. Do finále ve Francii postupuje 20 týmů. Držíme palce do druhého kola!

10. 10. 2014
(š) První “podzimní” termín státních závěrečných zkoušek na bc A+S – ústní zkoušky z tematických okruhů Architektonické navrhování budov a Technické navrhování budov. Celkem vyzkoušeno 31 studentů z Architektonického navrhování budov a 26 studentů z Technického navrhování budov. Všichni zkoušku úspěšně složili.

(v) Jezdecká hala v Pardubicích
Doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc., doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
10. 10. 2014 – 22. 10. 2014
Dostihové závodiště Pardubice, od 15. 10. 2014 před budovou Fakulty stavební ČVUT v Praze
Dostihový víkend doplní i výstava studentů architektury. Agrofert park [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://www.pardubice-racecourse.cz/kratke-zpravy-ze-zavodiste/dostihovy-vikend-doplni-i-vystava-projektu-studentu-architektury
Dostihové závodiště je v centru zájmu i u studentů architektury. Ti zpracovali projekty jezdecké haly pro Pardubice. Některé návrhy jsou netradiční, jiné by mohly být lehce realizovány. Návštěvníci závodiště si práce studentů můžou prohlédnout od pátku až do neděle.
Fakulta stavební ČVUT v Praze dostala v únoru letošního roku pro studenty programu Architektura a stavitelství zadání na architektonickou studii jezdecké haly na závodišti v Pardubicích. Budoucí architekti se do Pardubic vypravili, areál závodiště si prohlédli a zpracovali své vize jezdeckých hal. „Některé návrhy jsou poměrně netradiční a na české poměry až vizionářské, jiné se naopak drží více „při zemi“ a v realizovatelné formě,“ prozradila Zuzana Pešková, zástupkyně pedagogického proděkana z katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Od pátku 10. října až do nedělní Velké pardubické je na závodišti instalováno celkem šest stojanů, na kterých jsou studie instalovány. Umístěny jsou u vchodu do tribuny A.

124. Velká pardubická. Pardubice. Turistické a informační centrum [online]. Dostupné 12. 10. 2014. http://www.ipardubice.cz/tiskova-zprava/?id=756
124. Velká pardubická – měl by to být opět skvělý zážitek. Jezdectví . měsíšník jezdců, chovatelů a milovníků koní [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://www.jezdectvi.cz/kategorie.aspx/dostihy/clanek/v-prvnim-kole-se-do-velke-pardubicke-hlasi-61-koni
Vrchol překážkové sezóny je tady, v Pardubicích finišují s přípravami. Equichannel.cz [online]. Zveřejněno 10. 10. 2014. http://www.equichannel.cz/vrchol-prekazkove-sezony-je-tady-v-pardubicich-finisuji-s-pripravami
124. Velká pardubická – měl by to být opět skvělý zážitek. Turf sport [online]. Dostupné 12. 10. 2014. http://turfsport.eu/cz-sk/news/cesko/124-velka-pardubicka-m-l-by-to-byt-op-t-skv-ly-za-itek/

9. 10. 2014
(r) Fotograf Ministerstva pro míství rozvoj ČR fotil v atelieru D inovovanou výuku ATV2, jako jeden z úspěšných projektů Operačního programu Praha Adaptabilita.

6. 10. 2014
(š) Žádost o reakreditaci bc i mgr studijního programu Architektura a stavitelství byla předána na rektorát ČVUT.

2. 10. 2014
(š) Vědecká rada fakulty schválila návrh reakreditace bc i mgr studijního programu Architektura a stavitelství.

1. 10. 2014
(v) Výstava studentských prací Kulturní dům Barikádníků – ateliery Med – Smolík a Knytl – Šabart
Ing. arch. Ing. Tomáš Med, Ing. arch. Jiří Smolík, Ing. arch. Luboš Knytl, Ing. arch. Jan Šabart
1. 10. 2014 – 31. 10. 2014
Středisko územního rozvoje Prahy 10
vernisáž 1. 10. 2014
Budoucnost KD Barikádníků očima studentů architektury. Měststká šást Praha 10 [online]. Zveřejněno 29. 9. 2014. http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/TabId/74/ArtMID/4284/ArticleID/767/Budoucnost-KD-Barik225dn237ků-očima-studentů-architektury.aspx
Možné budoucí podoby strašnického KD Barikádníků ztvárnili studenti ČVUT. Jejich vizionářské práce  budou od 1.října vystaveny ve Středisku územního rozvoje v budově radnice ve Vršovické ulici. „Dům Barikádníků, lidově zvaný “Barča“, je legendární kulturní zařízení. Byl postaven v letech 1945–1946 svépomocí účastníků pražského povstání z Prahy 10, dodnes je provizorní stavbou. Praha 10 přestavbu domu zatím neplánuje, ale studentské vize jsou dozajisté cenným vkladem do diskuse o možné budoucí podobě Barči i jejího okolí,“ uvedla v této souvislosti místostarostka Prahy 10 Ivana Carbrnochová (SZ).
„Zejména před rokem 1989 se zde konala řada koncertů kapel mimo okruh oficiální kultury. Objekt disponuje spíše kulturně historickou než architektonickou hodnotou,“ podotkla místostarostka. Téma novostavby kulturního domu Barikádníků včetně revitalizace prostoru bývalého tržiště si vybrali konkrétně studenti z ateliéru arch. Meda a Smolíka a z ateliéru arch. Knytla na Stavební fakultě ČVUT. Cílem bylo získat od studentů náměty a impulzy nezatížené běžnou realitou.
Vernisáž se koná ve středu 1. října od 17:00 hod Středisku územního rozvoje MČ Praha 10 (přízemí budovy B). Při zahájení výstavy budou probíhat krátká představení vystavovaných projektů a diskuse.

Budoucnost KD barikádníků očima studentů architektury. Pražský patriot [online]. Zveřejněno 29. 9. 2014. http://www.prazskypatriot.cz/budoucnost-kd-barikadniku-ocima-studentu-architektury/

Budoucnost KD barikádníků očima studentů architektury. Pražské novinky.cz [online]. Zveřejněno 29. 9. 2014. http://www.prazskenovinky.cz/zpravy/regiony/budoucnost-kd-barikadniku-ocima-studentu-architektury/

Dny Prahy 10: program 1. – 10. října. Desítka.cz [online]. Dostupné 1. 10. 2014. http://www.desitka.cz/33-dny-prahy-10-program-1-10-rijna.html

29. 9. 2014
(v) Praha budoucnosti očima studentů experimentálního atelieru katedry architektury fakulty stavební ČVUT
Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. arch. Vladimír Gleich
29. 9. 2014 – 24. 10. 2014
Magistrát Hl. m. Prahy
vernisáž 29. 9. 2014
Výstava Praha budoucnosti očima studentů ČVUT. Portál hlavního města Prahy [online]. Zveřejněno 24. 9. 2014. http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/vystava_praha_budoucnosti_ocima_studentu.html
Netradiční výstavu studentů Atelieru experimentální architektury, katedry architektury, Fakulty stavební, ČVUT v Praze, vedené Ing. arch. Vladimírem Gleichem a doc. Ing. arch. Milošem Kopřivou, můžete až do 24. října 2014 shlédnout v přízemí budovy Nové radnice na Mariánském nám. 2, Praha 1. Součástí výstavy je i experimentální model lanovky nad centrem Prahy, který je umístěn ve vestibulu Nové radnice.
Cílem výstavy je představit úvahy studentů architektury a pozemního stavitelství na téma možného vývoje Prahy v budoucnosti, při použití nových technologii  a materiálů, někdy až futuristických forem objektů na netradičních místech v Praze a na téma zlepšení dopravní infrastruktury opět navržením experimentálně vykalkulovaných způsobů přepravy turistů i obyvatel Prahy.
Ve vystavených projektech se experimentuje s fenoménem pohyblivosti v architektuře, odstraňující morfologické i dopravní bariéry města. Nejde jen o fyzické bariéry, ale studenti se snaží bourat i bariéry ve stereotypu v myšlení při procesu urbanistické a architektonické tvorby.

26. 9. 2014
(š) Imatrikulace 1. ročníků bc studia v Betlémské kapli

(p) Světové stavby skupiny Bouygues – přednáška Ing. Vladimíra Ujce ve které představil skupinu Bouygues, společnost VCES a. s. a soutěž Le Défi. Prakticky okamžitě po přednášce se zformoval český tým tříčlenný tým pro Défi 2014, přičemž dva studenti (Petr Šťovíček a Antónia Pohanková) jsou z programu Architektura a stvitelství. Studenti do 5. 10. zpracovali jsou prezentaci a do soutěže se přihlásili.

25. 9. 2014
(š) Promoce absolventů mgr studia v Betlémské kapli

24. 10. 2014
(š) AS FSv doporučil Vědecké radě fakulty ke schválení reakreditaci bc i mgr studijního programu Architektura a stavitelství

22. 9. 2014
(š) Začátek akademického roku

16. 9. 2014
(s) Young Architecture Award 2014 vyhlášení výsledků

Téma letošního ročníku soutěže Bolavá místa měst a obcí – opuštěný industriál obeslalo celkem 54 autorů, převážně studentskými projekty od nás a ze Slovenska. Výběr lokalit a rozsahu projektu byl široký – od návrhů drobných rekonstrukcí až po velkorysé úpravy územních plánů. Mezi návrhy byla i řada velmi kvalitních projektů konverzí jednotlivých bývalých výrobních budov včetně jedné zdařilé realizace. Při výběru nominovaných prací se porota rozhodla podržet co nejvíce tématu a vybírala projekty, ve kterých byly vyhledány a pojmenovány deprivované („bolavé“) lokality, a v návrhu propojeny snahy o jejich oživení s návrhem nového využití existujících budov. Pro porotu pak nebyl rozhodující absolutní rozsah práce, takže nakonec ocenila návrhy ze všech úrovní. V jednom případě – návrh konverze výrobních budov OP Prostějov – byla nominace ovlivněna i barbarskou likvidací prostějovské továrny v letošním létě. Řada kvalitních návrhů od začínajících architektů dává naději do budoucna, že mladá generace bude s kulturním dědictvím, včetně průmyslového, zacházet lépe než my.
Tomáš Šenberger, předseda poroty

 http://www.youngarchitectaward.cz/2014/cz/vysledky.asp

Cena rektora ČVUT za školní práci
Nominace na titul Beton Brož Young Architect Award 2014
Autor: Ondřej Zámečník
Škola: FSv ČVUT v Praze
Ateliér: Diplomová práce
Zdůvodnění poroty: Z předložené práce je patrné, že k celému území autor přistupuje komplexně. Urbanistické řešení – dnes již částečně opuštěného průmyslového areálu – i jeho nové funkční využití je pozitivním příspěvkem k začlenění celého problematického území do struktury města.
Popis práce
URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavní myšlenkou bylo otevření a oživení nevyužitých vnitřních periferií města. Toho bylo docíleno propojením areálu elektrárny a výstaviště pomocí položení železniční dráhy na estakádu a vytvořením nové osy, která je nosnou kostrou celého řešeného území. Svůj původ má již z roku 1891, kdy přes výstaviště podobná osa vedla. Je vedena od stanice metra přes areál elektrárny, výstaviště a její uživatelé se po ní mohou dostat až do Stromovky, kde se plynule větví do parku. Tato pěší zóna tak nabízí vždy několik různých prostředí, kdy chodec postupně projde postindustriálním parkem v areálu elektrárny, poté pokračuje kolem sportovního centra hokejové Sparty, novou zástavbou za průmyslovým palácem a postupně se přesune do Stromovky.
V urbanistickém detailu kolem řešeného objektu došlo ke dvěma zásadním změnám, kdy pěší zóna prochází skrz historické budovy a má velký vliv na celkové architektonické řešení. Druhou změnou je rozšíření objektu o novostavbu galerie výtvarného umění, která podporuje liniové členění objektu a vytváří nový poloveřejný prostor mezi novou a původní budovou.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Návrh konverze vychází z podrobného prozkoumání všech dostupných historických podkladů a reaguje na nové urbanistické řešení. Za více než 100 let prošel objekt několika stavebními změnami, ta poslední proběhla po povodních v roce 2002, kdy musela být odstraněna kotelna Loffler, postavena v roce 1938. Z objektu zmizela již skoro všechna původní technologická zařízení a v současné době zůstává nevyužíván.
Základním úkolem bylo najít způsob, jak objektu zachovat jeho historickou podobu a hodnotu a zároveň ho plně využít a probudit v areálu městský život. Protažením pěší zóny skrz objekt se sice musela odstranit část konstrukcí, ale díky tomu se areál otevírá a je důležitým prvkem mezi propojením jednotlivých menších územních celků, jako je výstaviště a elektrárna. Po tomto odstranění části zdiva je však ponechána ocelová střešní konstrukce, která rozdělené objekty spojuje. Vedle původně odstraněné kotelny Loffler je navržena novostavba galerie výtvarného umění, která odkazuje na tuto původní budovu. Prostor mezi novostavbou a stávajícím objektem je ponechán jako poloveřejný s menší kavárnou a vstupem do výstavních galerií. V severní části je navrženo divadlo, jižní část původních objektů je určena pro expozici Slovanské epopeje od Alfonse Muchy.

X