Pár postřehů účastníků krátkodobých stáží v rámci projektu OPPA:

Letní škola architektury, Villach

3. 7. – 14. 7. 2014

Účastníci stáže: Tereza Čuhaničová, Iva Matějovská, Soňa Formanová, Ing. Jan Pustějovský (akademický pracovník)

“Stáž mi přinesla vyšší sebevědomí, zdokonalení se v komunikaci v angličtině, poznání nových přátel a kontaktů, nový pohled na architekturu a studium v zahraničí, nové možnosti atd. Doporučuji všem, i těm, kteří se bojí, že na to nemají.” Tereza Čuhaničová

“Stáž mi přinesla širší rozhled v oblasti architektury a poznání, jak se pracuje v jiných zemích. Poznání odlišného přístupu zahraničních vyučujících. Mimo jiné spoustu novách známých a kamarádů. Stáž ve Villachu byla má první zahraniční zkušenost tohoto druhu a můžu ji všem vřele doporučit. Jak z hlediska profesní náplně, tak z hlediska osobního. Kvalitní profesoři nám ukázali i jiné cesty práce, než jaké známe ze školy různí lidé z celého světa mi otevřeli oči z hlediska předsudků k odlišným kulturám.” Iva Matějovská

“Užasná zkušenost hlavně proto, že člověk viděl, jak se na daný problém divají lidé jinde ve světě. Nutnost spolupráce. Domluvy a kompromisu. Zároveň nové zkušenosti a jiné pohledy na věc. Spolupráce s uspěšnými kantory a do budoucna mnoho kontaktu po celém světě. Super skvělý, nechtělo se mi dom:]” Soňa Formanová

“Co mi stáž přinesla? Osobní seznámení s odborníky – architekty i nearchitekty z Rakouska a jiných zemí, zkušenosti s organizací podobného workshopu, srovnání s podobnými akcemi u nás, seznámení s jinými způsoby práce při analýzách i tvorbě návrhu, drobnostmi, které rasantně ovlivnily kvalitu konceptu, výstupu, ale také osobní přínos pro účastníky akce.Ocenil bych intenzitu práce na workshopu, důraz na prezentace, osobní přístup lektorů a zejména živou diskusi, která doprovázela tvorbu. Velmi vysoká byla kvalita výstupů workshopu, návrhy měly silný koncept a široký přesah. Všechny lze označit za realizovatelné.” Jan Pustějovský

CoopHimmel(b)lau, Vídeň

Coop – Himmelb(l)au

10. – 16. 9. 2014

Účastníci stáže: Ondřej Kaška, Stanislav Hýbl, Ondřej Novák, David Ďurčík, Daniela Barancová, Josef Hoffmann, Jan Školník, Jan Antoš, Petr Skala, Radek Smrčina, Ing. arch. Jan Kašpar (akademický pracovník), Ing. arch. Petra Krobotová (akademický pracovník)

“Exkurze mi umožnila nahlédnout do procesu fungování a práce architektonického studia v zahraniční zemi, a to i v praktické rovině v rámci návštěvy ateliéru a referenčních staveb. Pohled na práci ve světovém architektonickém studiu. Prezentaci projektu v angličtině.” Ondřej Kaška

“Dostal jsem možnost nahlédnout do pracovního zázemí architektonického studia na světové úrovni. Seznámení se stylem práce v takovémto studiu. Možnost zpracovávat architektonické téma v cizí metropoli s velkou mírou vlastní invence. Zajímavá zkušenost, setkání s velmi zajímavými lidmi. Akce podobného stylu bych určitě doporučil.” Stanislav Hýbl

“Stáž mi přinesla rozdílný pohled na vídeňskou architekturu oproti výstavbě v Praze. Seznámení se s činností prestižního světového ateliéru. Zamyšlení se nad možnostmi zlepšení života v Praze pomocí prvků a řešení, které již v zahraničí fungují.Stáž byla z hlediska  rozvojearchitektonického myšlení a poznání velice přínosná. Velmi pozitivně hodnotím přístup a organizaci akademických pracovníků a zaměstnanců Coop Himmelb(l)au. Děkuji.” Ondřej Novák

“Stáž mi přinesla větší rozhled o současné architektuře. Inspiraci pro budoucí školní projekt.” David Ďurčík

“Stáž mi dala cenné informace jak funguje jedna z top světových kanceláří. Způsob práce ateliéru, jak probíhá dloouhodobá stáž. Možnost diskuze o architektuře s kreaivními architekty týmu. Výborná zkušenost, kterou bych všem doporučila.” Daniela Barancová

“Co mi dala stáž? Nové poznatky načerpané v prostředí Vídně a ateliéru Coop-Himmelb(l)au. Nové pohledy a nové směry myšlení a uvažování nad řešením architektonických úloh. Parádní stáž, supr program, obohacující setkání se s prací světového architekta. Mít možnost, jel by jsem znovu.” Josef Hoffmann

“Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých věcí o architektuře a práci v ateliéru. Stáž probíhala bez problémů. Vše bylo v pořádku, čímž děkuji doprovodu (vedení stáže).” Jan Školník

“Co mi dala stáž? Inspiraci, náhled do práce světového architektonického týmu, osvojení práce v týmu, procvičení angličtiny při prezentaci designu. Skvěle strávený týden v inspirativním prostředí Vídně byl skvělým úvodem do posledního roku studia. Návštěva atelieru COOP & HIMMELB(L)AU nám velmi rozšířila obzory ohledně toho co je v dnešní TOP architektuře možné. Následná diskuse s hlavními designéry CHB(L) (po prezentaci našeho workshopu)  byla pro náš další profesní rozvoj velmi zajimavá. Staž podobného typu doporučuji všemi deseti.” Jan Antoš

“ Získal jsem nový vhled do práce architekta a jak fungují velká studia. Že nás ve škole stlačí do méně napaditých projektů pokud se necháme  a že je to škoda.” Petr Skala

“Aktivní přístup je v naší (ale nejen naší) profesi naprosto zásadní věc, bez které se nikdo, kdo chce v životě něčeho dosáhnout, neobejde. S každou přibývající zkušeností roste Váš chtíč po dalších a dalších akcí,a s tím i Vaše zdravé sebevědomí. Jak jsem již psal ve svém motivačním listu při výběrovém řízení na stáž, ateliér Coop Himmelblau je mi svou filozofií poněkud vzdálen, přesto návštěvu a možnost komunikovat s lidmi z tohoto světoznámého ateliéru považuji za nesmírně inspirativní a přínosnou. Mít příležitost nahlédnout „pod pokličku nejlepším kuchařům“ se nenaskytuje každý den a já jsem za ni velice vděčný. Ochotná a sympatická slečna Veronika, která se nám po dobu pobytu věnovala a zodpovídala naše zvídavé dotazy, mi navíc vsadila brouka do hlavy a na sobě samotné dokazovala, že pro člověka s kuráží nejsou ani sebevětší dveře zavřené. Děkuji.” Radek Smrčina

“Získal jsem nový pohled na práci ve významné architektonické firmě se zaměstnanci různých států, nové postupy a přístupy k práci atd… poznání současné a historické architektury Vídně v kontextu společenského dění (návštěva výstav).” Jan Kašpar

(Bez n341zvu-1)

X