Katedra architektury FSv ČVUT ve spolupráci s AS+ a ŠTUK pořádá workshop na design interiéru čítarny na Fakultě stavební sloužící k nové funkci kavárny.
 
Workshop bude trvat 36 hodin.
 
Podmínky soutěžního workshopu: WS_Čítárna_podmínky-soutěže_v3.0
 
!POZOR! !!KAPACITA OMEZENA!!! 
Přihlásit se můžeš sám nebo až ve čtyřčlenných týmech.
 
REGISTRACE začne 28.2. v 18:00 prostřednictvím emailové adresy citarna@fsv.cvut.cz.
Seznam účastníků bude sestaven podle času příchodu registračního e-mailu do naplnění kapacity.
 
Případné dotazy směřujte též na emailovou adresu: citarna@fsv.cvut.cz.
 
Budeme se těšit na tvou účast!
 plakát2
X