V pátek 26. 4. 2019, proběhne v Centru stavitelského dědictví v Plasích workshop zaměřený na podlahové konstrukce 19. a počátku 20. století.

Workshop je organizovaný v rámci projektu NAKI „Tradiční městské stavitelství a řemesla na přelomu 19. a 20. století“ a je určen všem, kdo si na něj udělají čas.

Před zahájením oficiální části workshopu, ve čtvrtek 25. 4. 2019, bude od 19:00 pro zájemce připravená komentovaná prohlídka areálu NTM CSD Plasy.

Na přednáškách workshopu budou účastníkům představeny nejčastěji se vyskytující stavebně-konstrukční řešení, detaily provedení a materiály, se kterými je možné se setkat při obnově podlahových konstrukcí historických staveb, ale také legislativní rámec (stavební předpisy), který významným způsobem ovlivnil stavební realizace 2. poloviny 19. a počátku 20. století.

Důležitou součástí workshopu budou konfrontace s příklady podlahových konstrukcí z 2. poloviny 19. a počátku 20. století, možnosti jejich průzkumu a prohlídka stavebních detailů, vč. prohlídky v památkovém objektu.

Pro studenty je rezervované ubytování v ubytovně Máj (spacáky s sebou), podle potřeby zorganizujeme společný odvoz.

Stručný popis a termíny, najdete na níže uvedeném odkazu:
http://k129.cz/veda-a-vyzkum/tradicni-mestske-stavitelstvi/

Pokud byste chtěli workshopy, jejich přípravu a konání sledovat, máme zřízenou facebookovou stránku, kde už jsou k vidění fotky z předchozích workshopů:
https://www.facebook.com/19a20/

X