Workshop na téma LEHKÁ MEMBRÁNOVÁ ARCHITEKTURA: „LEHKOST V PROSTORU“ proběhl pod záštitou katedry architektury FSv ČVUT v Praze ve dnech 28. – 29. 11. 2014.

Workshop byl přednostně určen pro studenty, kteří se chtěli zdokonalit ve znalostech z oblasti jednovrstvých textilních membrán, především v jejich architektonickém návrhu. Po zahájení workshopu a seznámení se základní problematikou následovalo fyzické modelování. Poté se studenti zúčastnili montáže jednoduché čtyřbodové membrány v prostoru vstupního atria. Dále byli studenti seznámeni se softwarem Formfinder a Easy, které jsou určeny k architektonickému a statickému navrhování jednovrstvých membrán. Každý student si poté navrhl svoji membránu, kterou by umístil v atriu v návaznosti na již instalovanou. Po hlasování byl vybrán návrh Jakuba Trunečka, realizace začala v sobotu ráno a zahrnovala optimalizaci tvaru a návrhu střihů v softwaru Easy. Získané střihy se následně promítnuly v měřítku na materiál, studenti je obkreslili, vystříhnuli a sešili. Samotná montáž vyrobené membrány proběhla v sobotu večer.

Organizátoři: Ing.arch. Aleš Vaněk, Ing. Jan Vecko, Ing.arch. Pavel Jurčík, Ing.arch. Simona Vališová

Studenti: J. Beneš, A. Čechová, T. Faltysová, T. Gloser, T. Jech, P. Kavulok, J. Koštýř, P. Malý, R. Ott, M. Ševic, T. Těšíková, J. Truneček, T. Truneček, K. Ulrychová, M. Valášek

poster_workshop_1 poster_workshop_2

X