Studio membránové architektury na katedře architektury pořádá ve dnech 28. 11. – 29. 11. 2014 v Atelieru D workshop.

WORKSHOP

X