Workshop se konal ve spolupráci katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze a obce Chotíkov v termínu od 26. do 28. června 2017 na téma: statek / nové obecní centrum.

Cílem workshopu bylo nalezení možného využití  pro chátrající objekty urbanisticky, architektonicky a historicky cenného panského statku v návesním prostoru obce Chotíkov. Jde o soubor s rozsáhlým potenciálem v budoucím rozvoji obce. Nejen vzhledem ke své poloze má místo ambice stát se do budoucna skutečným centrem obce – společenským, kulturním, poskytovat potřebné zázemí místním obyvatelům i turistům.

Workshopu se zúčastnilo 11 studentů studijního programu Architektura a stavitelství FSv ČVUT v Praze pod vedením Ing. arch Jana Kašpara, Ph.D.

Pavel Jelínek, Matyáš Medek, Daniel Boruch, Lucie Hoidekrová, Lujza Hoffmannová, Jan Keken, Mikuláš Valdman, Michaela Kriegelsteinová, Nikola Puchelová, René Provazník, Patrik Špalovský

Webová prezentace výsledků workshopu

X