Katedra architektury FSv ČVUT v Praze pořádá workshop pro studenty programu A+S vedený členy výzkumné platformy Neolokátor.

24. 4. – 26. 4. 2015, Chlumín u Neratovic

Termín přihlášek 15. 4. 2015!!!

W_2015_0424

 

X