Tématem workshop je vytvoření funkčního centrálního veřejného prostoru obce Tmaň a zapojení nové moderní “návsi” a okolí obytných domů do každodenního života místních obyvatel. Obnovení života “na ulici” s pocitem bezpečí a sounáležitosti. Cílem workshopu je v první řadě nalezení způsobu jak zklidnit dopravu, což umožní vytvoření moderní fungující návsi navazující na budovy s kulturní a administrativní funkcí (obecní úřad, knihovna, obchod a kulturní dům). Nová náves by měla sloužit pro všechny skupiny místních občanů – od nejmenších předškolních dětí po seniory. Dalším cílem je vytvoření veřejného prostoru v okolí bytových domů, kde vznikne zázemí pro aktivity občanů, jako je zahrádkaření, venčení psů i odpočinek. Čtvrteční odpoledne v úvodní části workshopu bude věnováno cyklu teoretické přípravy a diskuzí zaměřených na problematiku vesnického veřejného prostoru. V úvodu worshopu bude field – analýza vsi a pojmenování problematických prostor intravilánu. Následovat bude skupinová práce na koncepci zvolené části veřejného prostoru. Metody práce jsou volitelné – přes ruční skicy po detailně zpracované poncepční plány území. Výsledkem práce každé skupiny bude plakát a počítačová prezentace. V neděli odpoledne bude závěrečná prezentace studentských prací za účasti starosty Tmaně, konzultantů a široké veřejnosti. Workshop je určen studentům architektury a urbanismu či příbuzných oborů. Týmy budou minimálně dvoučlenné.

https://www.facebook.com/TMAN2016

Katedra urbanism a územního plánování, obec Tmaň, studentský klub ŠTUK

20. – 23. 10. 2016

Obec Tmaň

w_2016_1020_1023_stranka_1

 

X