Zveme vás na výstavu Doba Karla IV. v modelech

Jak by byl velký kostel Panny Marie Sněžné, pokud by byl dostavěn? Jak vyhlížela dávno zbořená Kaple Božího těla na Dobytčím trhu? Kolem jaké podoby Staroměstské radnice chodili lidé v roce 1420?

Výstava, která je výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT, se jako celek zaměřuje na historické modely staveb období Karla IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly.

GALERIA NATURA – zámek v Průhonicích
29. 11. 2018 – 28. 2. 2019
Vernisáž výstavy 29. listopadu v 16:00 hodin

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

VIDEO UKÁZKA

29listopad - 28únorlistopad 2916:00únor 28Výstava Doba Karla IV. v modelech

X