Dobris

Dobris_Zizkova

V termínu od 28. 6. do 25. 7. 2014 se ve spolupráci města Dobříš a Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnila v Café Velbloud v Dobříši výstava semestrálních projektů posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství z ateliéru architektů Patrika Hoffmana a Jana Kašpara. Během úvodní vernisáže bylo představeno celkem 17 výstavní posterů na téma „Bytový dům v proluce“, které občanům města prezentovaly pohledy současných studentů na možnou dostavbu volného městského prostoru.

Po vzájemné dohodě vedoucích ateliérů a zástupců města bylo vybráno pro místní zajímavé téma, a to proluka propojující náměstí s ulicí Fričovou (okolo 14-ti patrového domu, pomníku předlistopadové éry, který významným způsobem narušuje pohledy v historickém jádru sídla).

V průběhu měsíce července probíhalo hlasování návštěvníků výstavy, s jehož výsledky bychom vás rádi seznámili.

Na předních místech se umístily projekty, jejichž cílem bylo především rozvíjet současný městský prostor. Doplňovaly subprostory pro relaxaci a odpočinech, současně zachovávaly stávající průchod územím (pro místní významná pěší trasa, o jejímž zrušení majitel pozemku dlouhodobě usiluje).

Nejlépe hodnocenou prací byl netradiční projekt studentky Kateřiny Žižkové, která nový městský dům situuje do centra proluky a stávající uliční frontu propojuje jednoduchou konstrukcí formou „vyhlídky“ poskytující relaxaci při pohledu do náměstí.

(Bez n341zvu-1)

X