Bytový dům Dejvická Brána

atelier doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D., akad. arch. Jan Kerel, Ing. arch. Štěpán Lajda

14. 9. 2015 – 8. 10. 2015

Galerie Chodník, Sklěněný palác, Náměstí Svobody 1, Praha 6

Dernisáž 8. 10. 2015

Regulační plán státní regulační komise sestavený dle soutěžních návrhů profesora Antonína Engela na Nové Dejvice z roku 1920 resp. 1923 potvrdil záměr realizace “bran Dejvic” na hlavních třídách, tvořených výraznými rizality na obytných domech. Dvojice těchto rizalitů dojmově přiuzavírala prostor uličního parteru a vytvořila jakousi “bránu”. Tento záměr se nepodařilo nikdy naplnit. Jednostranné realizace jsou na Evropské třídě (dům se restaurací V Podloubí), při Zelené ulici na náměstí Na Santince a i v Podbabě, která se stala řešeným projektem. Objekt Keramoprojektu postrádá důstojného partnera na druhé straně Podbabské ulice, bývalý administrativní objekt Dopravních podniků jakýmsi zvláštním způsobem “utíká” z uliční čáry a výše zmíněný regulační plán nenaplňuje. Otázkou dostavby druhé strany ulice Podbabské v tomto prostoru a náhradu administrativního objektu Dopravních podniků řešil v letním semestru 2015 atelier Katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 

Citováno z pozvánky na dernisáž výstavy

X