20. 3. 2016 – 1. 5. 2016

Barokní areál Skalka, klášter

Výstava posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru doc. Ing. arch. Zuzany Peškové, Ph.D. a Ing. arch. Jana Kašpara, Ph.D. na téma rozhledna v Mníšku pod Brdy. Studenti ve svých projektech analyzovali krajinu v okolí města, následně navrhli vhodná místa pro rozhlednu a vytvořili konkrétní návrhy staveb, které mohou být v budoucnosti realizovány blízko barokního areálu na Skalce či v lokalitě Včelník.  Téma rozhledny se nabízí nejen kvůli nově vznikající CHKO Brdy. Rozhledny se významně podílí na podpoře turistického ruchu, a tím pádem i na rozvoji místní ekonomiky apod. Pro místní i turisty jsou nejen prostředníkem spojení s krajinou, ale i místem setkávání, klidu a relaxace. Mohou však nabízet i jiné doplňující provozy spojené se sportem či kulturou.

Vernisáž 20. 3. 2016 v 16 hodin
http://www.mnisek.cz/obcan/kultura/?ftshow=1081#ka1081

V_2016_0320_0503

X