Výstava studentských projektů na Skalce na téma revitalizace bývalé
hájovny a panského hostince

Katedra architektury FSv ČVUT v Praze a Město Mníšek pod Brdy si Vás dovolují pozvat na výstavu posluchačů studijního programu Architektura a stavitelství Fakulty stavební ČVUT v Praze z ateliéru Jana Kašpara a Jiřího Pošmourného na téma: REVITALIZACE HÁJOVNY A PANSKÉHO HOSTINCE NA SKALCE.

Výstava bude zahájena v neděli 3. 7. 2016 v 16 hodin.
Místo: Barokní areál Skalka, klášter

Dlouhodobě chátrající objekty bývalé hájovny a panského hostince na Skalce byly podnětem pro témata letošních studentských prací. Studenti ve svých projektech analyzovali prostor barokního areálu a následně vytvořili konkrétní návrhy dočasných instalací a drobných či rozsáhlejších stavebních zásahů, které by umožnily využití těchto míst návštěvníky. Přístup k památkově chráněným objektům může být dvojí – konzervace současného stavu nebo jejich opětovné využití s novou veřejně potřebnou funkcí. Druhou cestou – oživení objektů – jsme se vydali i my a chápeme ji jako předpoklad pro jejich další existenci a zachování pro další generace.
Věříme, že i tato výstava bude občanům města inspirací a podnětem k diskusi.

V_2016_0703

X