Obec Horoměřice a Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
si Vás dovolují srdečně pozvat na výstavu

Jak studenti architektury vidí centrum Horoměřic?

Výstava představuje výběr studentských prací, které ukazují možnosti různého řešení centra obce – horoměřického statku. První skupina prací se zabývá využitím dvora uvnitř statku jako tržnice s možností sezónních akcí, druhá skupina projektů řeší širší urbanistickou koncepci a možnost využití objektů. Studentské práce vznikly na Fakultě stavební ČVUT v Praze v bakalářském a magisterském studijním programu Architektura a stavitelství, ateliéry Pešková – Košatka, Knytl – Lédl. Studentské práce ukazují celou řadu nápadů, které lze využít pro další rozvoj obce –pro zahájení diskuze k možnému novému využití prostoru horoměřického statku a jeho okolí.

Vernisáž 25. 1. od 17.00 v galerii Orchidea (knihovna v Horoměřicích).

25leden - 28únorleden 2517:00únor 28Výstava v Horoměřicích

X