Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy studentských prací ateliéru Novotná / Jiran z katedry architektury fakulty stavební ČVUT na téma Bohdalec – Slatiny, během které proběhne autorská prezentace studentů, dne 15. 2. 2017 od 17:00 h. ve Středisku územního rozvoje.

Samozřejmostí zůstává možnost návštěvy výstavy v běžných otevíracích hodinách SÚR, tj. v pondělí a středu 8.00 – 12.00 h. a 14.00 – 18:00 h. Středisko se nachází v přízemí budovy „B“ Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10 (naproti vchodu „A“ do budovy ÚMČ Praha 10).

Studenti katedry architektury fakulty stavební ČVUT se ve svých semestrálních ateliérových pracích zabývali zadáními vycházející­mi z návrhu urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice. Návrh studie zakládá novou městskou čtvrť „Nové Slatiny“ mezi dvěma významnými přestupními uzly veřejné do­pravy – železniční zastávkou Eden a Zahradní Město. Zástavba překonává jednotící urbanistickou strukturou barieru železniční­ho koridoru a spojuje tak mosty, pěšími lávkami, podjezdy a par­kovou platformou lokality Pod Vrchou a Na Slatinách. Brownfield Pod Bohdalcem je sjednocen převládající geometrií stávající uliční sítě, umožňující její postupnou transformaci v plnohodnot­nou městskou čtvrť. Za stadionem Eden je založen nový městský park, spojující lokality Nových Vršovic, Starých Strašnic s novou čtvrtí Nové Slatiny v ukončení „drážní promenády“ na místě rušené železniční trati. Dopravní obslužnost území vychází z principu roštového uspořádání dopravní sítě navrhovaného urbanistického řešení v hierarchii od městských tříd až k obsluž­ným komunikacím charakteru zklidněných obytných ulic uvnitř navrhované bytové struktury.

X