Dovolujeme si Vás pozvat na zahájení výstavy prací předdiplomního atelieru Knytl – Lédl ve středu  16.4.2014 v 17:00 ve výstavních prostorách Střediska územního rozvoje Prahy 10 (přízemí budovy „B“ ÚMČ Praha 10 – proti hlavnímu vstupu do budovy). Projekty řeší území tzv. „strašnického brownfieldu“ podél rušené části železniční trati okolo ulice V Korytech.
Bližší informace jsou na stránkách ÚMČ Praha 10
http://www.praha10.cz/mestska-cast/rozvoj-prahy-10/stredisko-uzemniho-rozvoje.aspx

Výstavu bude možné navštívit do 14.5. v níže uvedených hodinách
Pondělí:  8:00 – 12:00   14:00 – 18:00 hod.
Středa:   8:00 – 12:00 hod.
Čtvrtek:  8:00 – 12:00 hod.

Příjemný den přejí
Luboš Knytl a Petr Lédl

X