V rámci studijního programu Architektura a stavitelství (A+S), který je uskutečňován na Fakultě stavební ČVUT v Praze, vzniká na 1000 studentských projektů za semestr. Garantem výuky architektonických předmětů je katedra architektury, jejíž pedagogové preferují pro studenty zadání semestrálních projektů, které jsou vázané na skutečné potřeby praxe. Vítaná a dlouhodobá je spolupráce s Prahou 6. Při výuce předmětu Interiér bylo pod vedením Ing. arch. Heleny Míkové, Ph.D. a Ing. arch Petry Lenz zpracováno studenty magisterského studia A+S celkem 57 návrhů interiérů pro 4 objekty vytipované ve spolupráci s Prahou 6. Výběr z projektů představuje právě tato výstava.

Obřadní síň

Ideová interiérová studie Obřadní síně v budově Skleněného paláce vybudovaného mezi lety 1933-1937 architektem Richardem F. Podzemným na náměstí Svobody v Praze 6.

Cílem návrhu je vytvořit důstojný víceúčelový prostor, ve kterém se odehrávají svatební obřady, oslavy výročí i vítání nových občánků Prahy 6. Zároveň plní funkci výstavní a společenskou, pořádají se zde přednášky, diskuze s občany i cvičení seniorů.

Požadavkem byl invenční přístup respektující památkově chráněnou budovu reprezentující funkcionalismus 30.let minulého století.

Písecká brána

Památkově chráněný objekt Písecké brány z první čtvrtiny 18. století se nachází v atraktivní lokalitě v blízkosti Pražského hradu. Oblíbené kulturní a veřejně společenské centrem Prahy 6, kde se celoročně konají výstavy, koncerty, charitativní akce, vystoupení dětských sborů i oslavy významných výročích či státních svátků. V neposlední řadě je také oblíbeným místem konání svatebních obřadů. Uživatelský komfort zvyšuje kavárna, která v letních měsících expanduje do exteriéru.

 

Hlavním tématem byl návrh víceúčelové využití klenutého průchozího prostoru Písecké brány s možností rozšíření o interiér kavárny.

Studenti ve svých řešení museli respektovat historickou hodnotu objektu. Z tohoto důvodu jsou nové konstrukce navrženy jako samonosné nebo minimálně kotveny do barokního zdiva.

 

Papírna Bubeneč

Návrh koncepce funkčního využití a interiéru bývalého výrobního objektu papírny v Bubenči nacházející se v sousedství Císařského mlýna na Praze 6. V této lokalitě vzniká nová rezidenční čtvrť realizovaná soukromým investorem, jejíž kulturně společenské centrum by mělo být umístěné v prostorách bývalého objektu papírny reprezentující industriální architekturu 30. let 19. století.

Volné téma funkčního využití objektu mělo iniciovat různorodé přístupy ke konverzi a nabídnou širokou škálu řešení zadaného prostoru.

Struskovna Velslavín

Návrh interiéru do objektu bývalé struskovny dnes již neexistující Veleslavínské výtopny (1961). Součástí úlohy je volba funkční náplně, návrh dispozičního řešení a míra zachování technických prvků původně čistě industriálního objektu.

14březen - 7dubenbřezen 1417:00duben 7Výstava Interiéry pro Prahu 6 v návrzích studentů A+S

 

X