Studenti magisterského studijního programu Architektura a stavitelství navrhovali interiéry pro papírnu v Bubenči, Skleněný palác, Píseckou bránu, Struskovnu a Veleslavín. Zadání vznikla ve spolupráci s Městskou částí Praha 6, byla rozpracována v rámci předmětu Interiér pod vedením Ing. arch. Heleny Míkové, Ph.D. a Ing. arch. Petry Lenz. Studentské vize si můžete od 11. 5. do 30. 6. prohlédnout v OC Šestka.

https://www.oc-sestka.cz/akce-a-tipy/akce-centra/vystava-interiery-prahy-6-v-navrzich-studentu-a-s/

X