Výstava fotografií uměleckých děl a intervencí v dejvickém kampusu.

Galerie FSv

Vernisáž 11. 4. 2019 od 17.00, výstava potrvá do 15. 5. 2019

Projekt Hmotnost vznikl prvotně za účelem zmapování dejvického kampusu a uměleckých děl v něm. Nyní máme k dispozici ucelený soubor 30 uměleckých děl a intervencí do veřejného prostoru v areálu dejvického kampusu. Jedná se o umělecká díla, která byla umisťována jako součást výstavby univerzitních budov již od 60. let a podporována „čtyřprocentním“ zákonem o podpoře umění. Soubor je doplněn díly z porevoluční doby, ale také nejsoučasnějším i uměle ckými intervencemi. Výjimečný soubor je to z toho pohledu, že zahrnuje díla ze všech zmíněných období. Umění hlavně z doby minulého režimu je striktně spjaté se zaměřením technické univerzity, případně pak se zaměřením jednotlivých fakult (není ideologicky zatížené) a dostala zde šanci tvořit řada předních umělců 20. století. Soubor uměleckých děl je tak nedílnou součástí jak veřejného prostoru, budov samotných, tak i identity univerzity (převážně ČVUT).

Umění působí ve veřejném prostoru jako určitá přidaná hodnota. O to více v prostředí univerzity, kde se formují další generace studentů. Kvalita a vnímání veřejného prostoru jde ruku v ruce s kvalitou a vnímáním uměleckých děl ve veř. prostoru (nelze to oddělit). Jsme tudíž přesvědčeni, že jsme na stejné vlně, jako řada aktivit, které se začínají poslední dobou dít kolem veřejného prostoru a umění v něm –  a právě v dejvickém kampusu by se měly tyto aktivity propojov at a vz& aacute;jemně podporovat.

Projekt HMOTNOST díla pojmenovává, zařazuje do kontextu, zjišťuje autory a zařazuje dobově. Jeho cílem je přiblížit toto umění lidem, kteří dejvický kampus denně navštěvují a je tak každodenní součástí jejich času tráveném zde. Kromě toho by HMOTNOST měla upozornit na jejich hodnoty a tolik důležitou údržbu. Neméně důležitým bodem je zapojení děl do kontextu veřejného prostoru kampusu a být součástí plánování a úprav těchto prostor.

Máme dále plány na řadu opatření, které by mohly situaci a vnímání zlepšit (ale jak je psáno výše, mělo by to být v kooperaci s úpravami veřejných prostor kampusu a naopak). Také bychom chtěli s projektem vyjít na světlo toto jaro/léto, a to ideálně za pomoci nějaké postupné kampaně v kampusu završené jednodenní akcí.

K projektu vznikl i web (http://hmotnost.cvut.cz/), který pečlivě srovnává informace o jedno tlivých dílech, jejich autorech a cenné informace z historických pramenů. Stejně tak je zde k vidění interaktivní mapa se vše mi uvedenými díly a základní informace o nich, jako je pojmenování, datování a uvedení příslušného autora.

 

X