Zveme Vás na vernisáž semestrálních prací studentů ateliérů Kerel – Šikola a Čajková – Táborský,
která se koná dne 1.12.2014 od 16 hodin v Malé výstavní síni ÚMČ Prahy 5, Štefánikova 15, Praha 5.

„Dostavba bytových domů ve stávajících prolukách MČ Praha 5“

Přijďte se podívat, jak studenti architektury vidí nové možnosti výstavby bytových domů na území Městské části Praha 5.

Vlastní výstava projektů bude probíhat od 1.12. – 2.1.2015.
Výstavní síň bude otevřena denně mimo 24. – 26.12. a 31.12. – 1.1.

(Bez n341zvu-1)

X