pozvanka (1)

 

 

 

 

 

Městská část Praha 2 a katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze zvou na výstavu studentských prací věnujících se problémům v území

Městská část Praha 2 spolu s vedením katedry architektury a studenty stavební fakulty ČVUT připravila pro širokou veřejnost výstavu prací „BLÍŽE K SOBĚ“ s podtitulem „Přes Bělehradskou pěšky i na kole“.

Název má vyjadřovat nejen snahu o bližší propojení akademické půdy s realitou územní samosprávy, hledání optimální spolupráce mezi zájmovými komunitami, ale i hledání řešení možností podpory prosazení priorit pěších a bezbariérových propojení územím centra města.

Výstavu zahájí na vernisáži v pondělí 16. června ve 13:00 starostka městské části Mgr. Jana Černochová spolu se zástupcem starostky pro oblast dopravy, životního prostředí, výstavby a územního rozvoje Ing. arch. Václavem Vondráškem a vedoucím katedry architektury Doc. Ing. arch. Václavem Dvořákem, CSc. a jeho zástupcem Ing. arch. Petrem Šikolou, Ph.D.

Výstava potrvá do konce července s možným prodloužením až do konce srpna.

Místostarosta Václav Vondrášek k tomu říká: „Velmi jsem přivítal vstřícnou spolupráci vedení katedry architektury Fakulty stavební a byl jsem příjemně překvapen přístupem studentů k řešení problému i úrovní konkrétních zpracování představených řešení. Věřím, že výstava může iniciovat diskusi a pomoci nalézt odpovědi na otázku, zda vůbec a jakým způsobem uvažovat o ztvárnění bezbariérového propojení pro pěší a cyklisty přes Bělehradskou ulici v problematickém úseku křížení s Wenzigovou ulicí“.

Součástí výstavy bude anketa, ve které návštěvníci výstavy mohou hlasovat pro námět řešení, který je nejvíce zaujme a chtějí ho podpořit. Po ukončení výstavy městská část Praha 2 ohodnotí nejúspěšnější studentské práce a nabídne katedře další z možných námětů k řešení na svém území.

X