Dovolujeme si Vás přizvat k účasti na studentské vědecké konferenci VENKOV A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, pořádanou Katedrou architektury FSv ČVUT v Praze dne 16.10.2015.
Cílem konference bude prezentace vědeckých výstupů na aktuální témata z oblasti venkovského urbanismu a architektury, s podtitulem: revize současných územně plánovacích podkladů na příkladech maloměstského a venkovského prostředí. Prezentace vědeckých výstupů doktorandů budou doplněny příspěvky akademických pracovníků a jiných významných přednášejících z odborné a profesní sféry.

http://vup.fsv.cvut.cz

X