Rekonstrukce podoby Prahy z doby lucemburské je tématem práce zabývající se hmotovou rekonstrukcí k 1. pol. 15. století v digitální podobě a ve zpracování pro fyzický model. Zaměřením článek navazuje na předchozí texty, zabývající se rekonstrukcí významných pražských lokalit. Samotnému zpracování modelů předcházela rozsáhlá badatelská činnost a vytváření podoby města doby Karla IV., a to s podporou řady archeologů a historiků z NPÚ Praha a AV ČR. Práce se zabývá postupem zpracování a vytváření digitální podoby Prahy z období vlády Lucemburků a zpracováním digitálního modelu pro výrobu fyzických modelů. Se zaměřením na rekonstrukci podoby georeliéfu. Cílem projektu je vytvořit digitální a fyzický model pro prezentaci možné podoby ve středověku. Výstupem je jak hmotový model v měřítku 1:2000, tak virtuální model celého města s podrobněji řešenými vybranými lokacemi.

Příspěvek vznikl díky podpoře projektu SGS21/018/OHK1/1T/11

Celý článek zde

X