Výstava studentských prací ateliéru ATV3/AMG2 a Design Studio
VIZE 3000 – Vize pro Škoda Auto a město Mladá Boleslav ve 3. tisíciletí
termín: 11.4. – 30.4.2017
lokalita: Vzdělávací centrum Škoda Na Karmeli
adresa: Na Karmeli 1457, Mladá Boleslav

Výstava vybraných prací studentů atelieru AMG2 (předdiplomní projekt) a
Design studio (studenti programu Erasmus+ a ATV3), kteří zpracovávali
koncept urbanistických a architektonických vizí s tématem předzávodního
prostoru dominantní městské třídy V. Klementa (TVK) a části tzv. ,,starého
závodu” lemovaného ulicemi Laurinova a Dukelská.

 

X