Ve všech zemích, kde ISOVER působí, pořádá každoročně soutěž pro studenty architektury, designu a stavitelství mezinárodní soutěž s názvem Multi-Komfortní dům. Tato soutěž cílí na talentované studenty, kteří slučují svůj architektonický talent se stavební fyzikou, a hlavně trvale udržitelným rozvojem v zadané oblasti. Tato oblast je každý rok jiná, v minulých letech to bylo například Turecko, Bělorusko nebo Španělsko, letos Spojené arabské emiráty.

Soutěž je dvoukolová, národní kolo probíhá v rámci České republiky, kde se utkávají studenti napříč univerzitami, ať už v rámci standardní výuky či mimo výuku. V mezinárodním kole jsou pozváni soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech národních kol, spolu se svými vyučujícími do řešené destinace, kde mají možnost reprezentovat Českou republiku a obhajovat své návrhy před mezinárodní porotou složenou z odborníků z celého světa a ostatními soutěžícími. Odměny spojené s obsazením prvních příček soutěže jsou 40 000 Kč, 30 000 Kč a 20 000 Kč. Nicméně všichni účastníci jsou odměněni diplomy a „skicovným“, tj. finančními poukázkami a drobnými cenami.

Vítězové národního kola tentokrát poznají krásy země z pohádky tisíce a jedné noci, Spojených arabských emirátů, a to konkrétně Dubaje. Letošní zadání soutěže cílilo na rozvojovou polyfunkční multikulturní oblast v Dubaji lokalizovanou v oblasti Al Jaddaf. Nepopiratelnou výzvou bylo nejen podnebí, ale i dynamická a kreativní architektura místa, na kterou z naší kulturní oblasti nebylo jednoduché reagovat. Celkově se účastnilo soutěže 29 studentů, kteří mohli soutěžit jako jednotlivci nebo i jako až tříčlenné týmy, a to z fakulty architektury a stavební z ČVUT v Praze, fakulty architektury z VUT Brno, TU Liberec a UJAK v Praze. A kdo tedy bude letos reprezentovat Česku republiku ve Spojených arabských emirátech? Na prvním místě se umístila Michaela Bergová z TU Liberec, na druhém tým Hany Vočkové a Sáry Šnejdarové a na třetím pak Terezie Cahová s Oldřichem Mervartem, oba dva týmy z FSv ČVUT v Praze.

Vítězným týmům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v mezinárodním finále!

 

X