První městská čtvrť, která si dokáže sama vyrobit více než polovinu roční spotřeby elektřiny pro zajištění potřeb obyvatel, zároveň umí šetrně hospodařit s pitnou i dešťovou vodou a cíleně zmírňovat oteplování krajiny vlivem tzv. městského tepelného ostrova. Takové je zadání s pracovním názvem Green District letošní studentské architektonické soutěže organizované mezinárodně ceněným projektem Český soběstačný dům a developerskou společností V Invest. Soutěže se mohou zúčastnit studenti všech relevantních vysokých škol a představit tak svá alternativní pojetí urbanistického řešení dalších dvou etap již probíhajícího stavebního projektu Nová Valcha v Plzni. Zelená čtvrť má rozlohu 4,4 hektaru a její součástí mají být bytové i rodinné domy. Soutěž právě začíná a její velké finále proběhne 26. června 2020.

„Cílem této soutěže není vytvořit neproveditelné vize, vznášedla a zelené mrakodrapy, ale rozumné koncepty, které vychází ze současného stavu poznání,“ říká Pavel Podruh, výkonný ředitel projektu Český soběstačný dům, jehož misí je již pátým rokem urychlovat využívání šetrnějších technologií při stavbě či rekonstrukcích domů a bytů. „Aktivní zapojení developera je výjimečně důležité. Zaprvé nám umožnil zasadit vize čtvrti Green District do reálné lokality s konkrétními parametry, ale zároveň do zadání pro studenty vnesl i nekompromisní ekonomickou stránku věci, která oklikou celý záměr zreálňuje. To je myslím zásadní obecně ve vztahu k novým technologiím a obnovitelným zdrojům, aby nezůstaly jen naším přáním na papíře, bez ekonomického rácia,“ doplnil Pavel Podruh. Prestižní studentská soutěž Český soběstačný dům se koná pravidelně od roku 2016, letos však poprvé řeší takto velký celek zástavby.

Budoucí pohled na urbanismus: částečná energetická soběstačnost i zadržování a využití dešťové vody

V rámci zasazení vizí do reálných podmínek a možnosti posouzení jejich proveditelnosti, budou studenti pracovat s územím o rozloze 4,4 hektaru v severní a severozápadní části projektu Nová Valcha, na kterém V Invest v Plzni pracuje už od roku 2006. Kompletní zadání a podmínky soutěže Green District jsou ke stažení na webových stránkách projektu Český soběstačný dům. Porota soutěže bude při hodnocení klást velký důraz na propracovanou integraci fotovoltaických panelů do obvodových konstrukcí domů. Studenti dostanou i přesné informace o ideální orientaci panelů a výpočtu potřebného množství akumulace. Využít zdarma mohou také videokurz navrhování domů s vlastní výrobou a ukládáním elektřiny, který je k dispozici zde a za kterým stojí česká společnost GWL, jeden z největších dodavatelů lithium-fosfátových bateriových článků v Evropě.

Studenti by také ve svém urbanistickém návrhu měli cíleně vytvářet ostrůvky divoké zeleně s vysokým porostem, které mohou být využity k přivedení a vsakování dešťové vody, ale zejména, které tuto vodu využijí ke „klimatizování“ okolí a zmírní tak jev často zvaný jako „městský tepelný ostrov“. Cílem je zachycení a využití maxima srážkové vody, k čemuž můžou pomoci například i drobné vodní plochy. Snížit vliv městského tepelného ostrova mohou také zelené střechy nebo fasády.

Studenti se mohou v budoucnu podílet na zhmotnění svých vizí

Studenti mají možnost odevzdávat své návrhy do 14. června 2020 a jsou pro ně připraveny finanční ceny přesahující 100.000,- Kč. Porota soutěže následně vybere nejlepší návrhy, jejichž autoři budou mít možnost je 26. června osobně prezentovat nejen před odbornou porotou, ale také před zájemci ze strany médií a veřejnosti. Na začátku července potom bude vyhlášen vítězný návrh. Pokud se tak v soutěži objeví návrh s vysokým potenciálem, prozkoumá V Invest ekonomické a technické možnosti jeho realizace. „Soutěž vnímáme jako generátor nápadů, které nám mohou pomoci nastartovat využívání prvků soběstačnosti v některých našich budoucích projektech. I proto jsme chtěli, aby studenti pracovali s reálnými podklady a na jejich základě navrhli komplexní řešení. Zadání soutěže je tedy velmi náročné, ale to je realita našeho oboru,“říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest.

O projektu Český soběstačný dům

Projekt Český soběstačný dům vznikl v roce 2016. Jeho misí je urychlovat rozšíření staveb v různé míře energetické soběstačnosti a vývoj čistších technologií pro domácnosti. Za své aktivity mimo jiné již posbíral EU Sustainable Energy Award, Energy Globe Award, SDGs Award či ocenění Manažer rok v energetických inovacích. Projekt do své mise zapojuje každoročně vysokoškolské studenty, a to v rámci stejnojmenné architektonicko-technologické soutěže, která se letos koná již popáté. Zadáním každého ročníku soutěže je navrhnout pro konkrétní pozemek stavby s různou mírou energetické soběstačnosti. V současné době Český soběstačný dům také zahájil výstavbu testovací realizace dvou kompletně energeticky soběstačných domů, které budou přístupné pro veřejnost. Zároveň projekt pomáhá nastavovat svému hlavnímu partnerovi Hypoteční bance její Zelenou hypotéku směřující k akceleraci výstavby domů se začleněným užitím obnovitelných zdrojů. Do projektu je kromě již zmíněných GWL a V Investu zapojena další řada odborných partnerů včetně společnosti Elpramo (kompletní služby v oboru prémiových chytrých elektroinstalací), Envi-Pur (dominantní hráč na poli vývoje, výroby a dodávek zařízení v oblasti čištění a úpravy vody), Internorm (evropská jednička na trhu technologicky vyspělých a trvale kvalitních oken a dveří), Wienerberger (cihelné bloky, překlady, stropy značky Porotherm a střešní krytiny Tondach), skupina Saint-Gobain (výkonné stavební materiály pro komplexní řešení kvalitního, úsporného a udržitelného bydlení), či Teco (přední český výrobce průmyslových řídících systémů).Projekt fungující bez jakékoliv dotační podpory získal také záštitu FSv ČVUT v Praze, FA a FS VUT v Brně, VŠTE v Českých Budějovicích, UMPRUM v Praze, FS VŠB v Ostravě, FUA v Liberci, UCEEB, asociace Aku-Bat, Ministerstva životního prostředí či Ministerstva průmyslu a obchodu.

X