Letos uplynulo 600 let od smrti českého a římského krále Václava IV. Osobnost a dobu tohoto vzdělaného vladaře, který měl zásluhy na rozvoji pražské univerzity, přiblíží výstava v Karolinu.

Expozice představí faksimile bible Václava IV., jednoho z nejskvělejších středověkých kodexů s více než 650 ilustracemi, stejně jako faksimile dalších rukopisů, jejichž vznik souvisí s osobou krále Václava IV. Sochařství bude v Karolinu prezentováno kopiemi tzv. krásnoslohových skulptur, jako je Madona z kostela sv. Jiljí v Třeboni a Madona ze Šternberka. Z oblasti malířství se představí kopie děl Mistra třeboňského oltáře, Madony svatovítské a Madony rynecké. Návštěvníci budou mít též možnost obdivovat technologické kopie české Svatováclavské koruny a koruny římských králů, tedy těch korun, jimiž byl Václav IV. korunován. Chybět nebudou ani modely staveb z doby Václava IV., které na výstavu zapůjčila fakulta stavební ČVUT v Praze.

„Výstava v Karolinu dokládá skutečnost, že architektura, sochařství, malba i umělecká řemesla doby Václavovy dosáhly jednoho ze svých uměleckých vrcholů. Praha tehdy patřila k nejvýznamnějším uměleckým centrům Evropy. K výstavě byla vydána doprovodná publikace,“ prozradila za autorský tým Jana Peroutková.

Nemalé zásluhy měl Václav IV. o pražskou univerzitu; sám založil novou univerzitní kolej pojmenovanou jeho jménem. Univerzitě Václav věnoval nádherný Rotlevův palác na Starém Městě pražském, který dodnes patří k několika nejstarším univerzitním sídlům v celé Evropě, což je dnešní Karolinum.

Návštěvníci výstavy se budou moci na vlastní oči přesvědčit o přínosu Václava IV., který byl dlouho očekávaným synem a nástupcem císaře Karla IV., ovšem ve své době ne příliš dobře hodnoceným vladařem…

Akce se koná v rámci projektu MKČR – NAKI (program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Národní kulturní identity) Český a římský král Václav IV. – doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu, jehož příjemcem je Univerzita Karlova, projekt je řešen na Katolické teologické fakultě UK.

Výstavu podpořil Magistrát Hl. m. Prahy. Partnerem projektu je ČEZ, a.s.

Na výstavě budou k vidění unikátní modely středověkých podob hradu Krakovec, Hrádku na Zderaze a kostela Sv. Václava, Kaple Božího Těla a Krve na Dobytčím trhu a další. Modely vytvořili studenti oboru A+S FSv ČVUT v Praze v rámci volitelného předmětu Architektonické modely.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu dne 18.9.2019 v 17.00 hodin v Křížové chodbě Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

18září - 16listopadzáří 1817:00listopad 16Výstava Václav IV. - Král na rozhraní věků

X