Uzávěrka přihlášek projektů do soutěžní přehlídky Diplomových prací 2020 České komory architektů – prodlouženo do 14. 10. 2020

Cílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky na vysokých školách zaměřených na výuku architektury v České republice. Vyhlášením Přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.

www.diplom.ky

X