Výstava Umění bydlet očima studentů katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

Výstava je doprovodnou akcí konference Evropský habitat.

16. – 18. 3. 2016

Kongresové centrum Praha

2016_0316_0318

X