Milé studentky,
milí studenti,

stejně jako v minulých létech fakulta získala projekt IP ČVUT "Účast studentů na zahraničních studijních pobytech, letních školách, 
kurzech".
Finanční podpora bude studentům vyplacena výhradně formou účelového stipendia - tj studenti si budou naklady hradit sami a po předlozeni 
dokladů (jízdenka, zaplacení vložneho apod.) jim bude zasláno stipendium na jejich účet.

Lze žádat výhradně o příspěvek na akce, které nebudou hrazeny z jiných zdrojů.

Zádosti mohou podávat studenti magisterských (předpokládá se spolupráce s katedrou ) a doktorských SP v prezenční formě studia (příp. studenti, 
kteři byli do kombinované formy převedeni z prezenční po skončení standardní doby studia a na fakultě dále působi).
Termín pro podání áadosti 14. 4. 2014.
Žadatelé budou o výši přiznaného stipendia informováni emailem do konce dubna.

Žádost o účelové stipendium
X