Výstava projektů z ateliéru Čajková – Lajda v trojské kotlině od 26. ledna 2017 v Galerii u lávky. Výstava potrvá do 26. února 2017.

http://www.mctroja.cz/akce/trojske-plany-x.-42.html

Akce se stala za léta již tradicí a zároveň ideální příležitostí přiblížit místním občanům připravované návrhy spojené s trojskou kotlinou a jejich domovy. Základ výstavy tvoří projekty v Troji a jejím okolí, plány a studie Městské části Praha – Troja, prezentace výsledků studie k Císařskému ostrovu, plány ZOO, Botanické zahrady, Generel hl. města Prahy, návrh tram propojení Podbaba-Troja-Praha 8, informace o činnosti škol, trojských spolků a občanských sdružení.

Každoročně se tak na vernisáži potkávají odborníci z řad městských institucí např. IPR se zástupci radnice, řediteli institucí, místními i pamětníky, doplněné pak mladými studenty Fakulty stavební ČVUT a jejich svěžími nápady. To, že se většina z návrhů nakonec nerealizuje, nikomu nevadí.. Důležitá je snaha, cenné první zkušenosti a často i neotřelé inovace skloubené s ohledem na přírodní ráz přírodní památky Draháň – Troja.

Účast na vernisáži Trojské plány X
X