Srdečné Vás zveme na výstavní expozici To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice, která probíhá bez vernisáže ve dnech 8. 12. 2020 až 15. 1. 2021 v galerii Národní technické knihovny v Praze, Technická 6.

Výstava patří k hlavním výsledkům projektu NAKI „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“, financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II Ministerstva kultury České republiky. Výstavu, představující reprezentativní vzorek zkoumaných staveb sledovaného období, doprovází kritický katalog s názvem „Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice“.

Na projektu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem se podílel také tým z katedry architektury FSv ČVUT v Praze pod vedením prof. Petra Urlicha.

Více informací najdete v příloze a na webu:
https://www.ma6070.cz/cs/akce/67648-to-nejlepsi-z-architektury-60-a-70-let-v-ceske-republice

Těšíme se na Vaši návštěvu

prof. Petr Urlich,
prof. Tomáš Šenberger,
prof. Michal Hlaváček,
doc. Radomíra Sedláková,
doc. Lenka Popelová,
PhDr. Pavel Škranc,
Ing. arch. Nikolay Brankov,
Ing. arch. Jiří Moos,
Ing. arch. Martin Lapšanský

8prosinec - 15ledenCelý denTo nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice

X