Termíny Státních závěrečnách zkoušek na studijním programu Architektura a stavitelství

Bakalářský studijní program
Státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu Architektonické navrhování budov 18. 6. 2015.
Státní závěrečné zkoušky z tematického okruhu Technické navrhování budov 17. 6. 2015.(ZMĚNA)
Státní závěrečné zkoušky obhajoba bakalářské práce 23. 6. a 24. 6.

Magisterský studijní program
Státní závěrečné zkoušky pro studenty zaměření A+S dne 22. 6. 2015, pro studenty studenty zaměření A+U dne 23. 6. 2015. (ZMĚNA)

Informační schůzky k průběhu SZZ proběhnou 16. 6. 2015 v B–286. Bakaláři od 13.00, magistři od 14.00.

X