Výstava kreseb posluchačů programu Architektura a stavitelství z letošního plenéru v Telči.

26. 10. 2015 – 10. 11. 2015

Vstupní atrium FSv ČVUT v Praze.

V_2015_1026_1110

X