Milé studentky a studenti bakalářského studijního programu A+S,

pokud máte splněny následující podmínky:

 1. jste studentem fakulty stavební,
 2. ke dni podání přihlášky ke zkouškám z tematických okruhů SZZ  máte splněny všechny studijní povinnosti prvního bloku studia,
 3. ke dni podání přihlášky máte minimálně 160 kreditů z předmětů studijního plánu
 4. ke dni podání přihlášky jste řádně ukončil/a následující předměty:
  Nauka o budovách 5
  Urbanismus 1
  Konstrukce pozemních staveb 4A
  Konstrukce pozemních staveb 5A
  Technická zařízení budov 1
  Technické zařízení budov 2,

můžete absolvovat státní závěrečnou zkoušku z tematických okruhů. Termíny zkoušek jsou pátky v říjnu 2014, tj. 10. 10., 17. 10., 24. 10. a 31. 10.

Na zkoušku se přihlašujete podáním „papírové“ přihlášky Vaši studijní referentce na studijním oddělení Fsv. (V KOSu se nepřihlašujete.)  Můžete se přihlásit na oba tematické okruhy najednou nebo si zvolit pouze jeden.

Formuláře Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: ústní zkouška z tematických okruhů najdete na http://www.fsv.cvut.cz/hlavni/educat/formulst.php

Na formulář můžete uvést i preferovaný termín zkoušky pod políčko, ve kterém zaškrtáváte tematický okruh, na který se přihlašujete. Pokud to bude jen trochu kapacitně možné, vyjdu Vám vstříc. Loni se to osvědčilo a žádná kolize nenastala. Můžete si pro obě zkoušky zvolit jak ten samý termín,tak si je časově více rozdělit. Záleží jen na Vás.

Nejzazší termín pro podání přihlášek na říjnové termíny SZZ je 24. září 2014.  Komise pro zkoušení budou sestaveny a zveřejněny nejpozději 3. 10. 2014. Případné další změny v rozpisu studentů a komisí budou v průběhu říjnového zkoušení aktualizovány a zveřejňovány na stránkách FSv v informacích pro bc studenty programu A+S.

Otázky k tematickým okruhům jsou zveřejněny na

http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/okruhy/obora/an.pdf

http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/okruhy/obora/tn.pdf

Pokyny k realizovaní zkoušek jsou zveřejněny na http://www.fsv.cvut.cz/student/bakalmag/bc/as/realizace.pdf

Hodně štěstí u zkoušek přeje

Zuzana Pešková

 

X