Ve dnech 13. a 14.3. 2015 se v Atelieru D Fakulty stavební ČVUT v Praze uskutečnil již 5. ročník soutěže studentů architektonických škol Superstudio.

Akce vznikla původně v Austrálii, kde ji pořádá organizace SONA (Student Organised Network for Architecture) při Australian Institute of Architects. Tam ji také jeden z organizátorů poznal a domluvil možnost přenést ji i do ČR. A tady se v průběhu let utěšeně rozrostla. Zatímco prvního ročníku v roce 2011 se zúčastnilo 17 týmů, složených výhradně ze studentů FA a FSv ČVUT, od loňského roku akce probíhá ve  4 městech současně (Praha, Liberec, Brno a Ostrava) a letošního ročníku se zúčastnilo již celkem 61 dvou až tříčlenných týmů, z nichž 11 nejlepších postupuje do celorepublikového finálního kola. Soutěž je otevřená pro všechny studenty architektonických programů v ČR. Snad nebudu podezírán ze snahy přiživit se na úspěchu jiných, když připomenu, že Atelier D na FSv byl hostitelem všech ročníků a program A+S tuto soutěž alespoň morálně podporuje již od samotného počátku. Hlavní zásluhu na úspěchu mají samozřejmě organizátoři – Matěj Hunal a David Neuhäusl. Přitom před Davidovo jméno bych měl již správně připsat titul Ing. arch., protože v loňském roce velmi úspěšně absolvoval program A+S. Přesto dál věnuje svůj čas přípravě setkání, které u nás prakticky nemá obdobu.

Letošní zadání, které pro soutěž zformulovali ve 4AM, znělo:

Vyberte si konkrétní stavbu (či soubor staveb), která

1) se nachází na území ČR
2) je stará maximálně 70 let
3) její současná náplň je ve městě/krajině v blízké budoucnosti podle vás problematická

a navrhněte její konverzi pro vhodnější využití.

Soutěžící ve čtyřiadvacetihodinové lhůtě téma zpracovali z nejrůznějších úhlů pohledu a často i s velkou invencí i vtipem, takže porota ve složení Ing.arch. Kamila Amblerová, MgA Ing.arch. Marek Šilar a MgA. Ing.arch. Adam Wlazel měla přetěžkou práci. Nicméně rozhodnutí padlo, ceny byly rozděleny (a později i částečně zkonzumovány) a Atelier D byl uklizen a upadl do obvyklého víkendového ticha. Samozřejmě hned v pondělí zase ožil – není to rozhodně nejtišší učebna na ČVUT – nicméně si myslím, že ta hezká směsice odhodlání i recese, nasazení i uvolněnosti a zodpovědnosti i bezstarostnosti se sem vrátí zase až za rok – při Superstudiu 2016.

Ing. arch. Luboš Knytl, K129

P.S.: Koho by snad navíc ještě zajímaly i výsledky nebo podrobnosti z organizace či pravidel soutěže, nechť neváhá a navštíví stránky http://www.superstudiocontest.cz/ nebo aktuální informace, fotografie či oceněné prezentace na facebooku www.facebook.com/krasniarchitekti

 

W_2015_0313_0314_Superstudio W_2015_0313_0314_Superstudio1 W_2015_0313_0314_Superstudio2

X