Nabídka plně hrazených studijních stipendií Beijing Institute of Technology v rámci China Scholarship Council.

Přihlášku je možné podat prostřednictvím ZÚ Peking, kontaktní osobou je pan Ondřej Wágner: ondrej_wagner@mzv.cz

Termín pro podání přihlášky je 15. března 2018.

Bližší informace naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1dpj88JstrwFteasnzMHL8FYsYOH7bwOW

S pozdravem, Ing. Jana Rückerová
Koordinátor mezinárodních vztahů
International Office
Zikova 4, 166 36 Prague 6, Czech Republic
Tel: 224 353 493
Mail: Jana.Ruckerova@cvut.cz

X