Rádi bychom Vás při začátku nového semestru informovali o vyhlášení nového ročníku soutěže pro studenty vašeho studijního programu elektroenergetiky „ČEEP Student – STUDENSKÁ CENA ENVIROS 2013“, která je vyhlášena v rámci Českého energetického a ekologického projektu roku.
Soutěž je zaměřena na oblast šetrné výstavby, zvyšování energetické účinnosti, užití obnovitelných zdrojů energie a snížení vlivu na životní prostředí a je určena všem studentům vysokých, vyšších odborných i případně středních škol.
Studenti ČVUT se tradičně umísťují na předních místech naší soutěže. V loňském rocesi studenti fakulty stavební odnesli ceny v hodnotě 35.000 Kč.
Studenti se mohou přihlásit se svými diplomovými, bakalářskými nebo semestrálními pracemi, které byly konzultovány v období od 1.1.2013 do 30.9.2014.
Hlavní výhrou je peněžní odměna ve výši 30.000 Kč. Zvláštní peněžní odměny jako každý rok přislíbili svým studentům rovněž rektoři ČVUT, VUT, VŠB, TUL a ZČU a paní
děkanka FSv a děkan FS ČVUT v Praze.

http://www.enviros.cz

X