Jak jste již byli informováni, naše fakulta uzavřela tzv. „mimoevropskou bilaterální dohodu“ o výměně studentů s NC State Uni.

Upozorňujeme na to, že výběrové řízení na školní rok 2016/17 bude probíhat obdobně jako u  mimoevropských jiných dohod. Studenti se musí přihlásit do databáze „mobility.cvut.cz“

Deadline pro přihlášky je 23.11.2015.

Další informace
včetně podmínek  najdete na web-u ČVUT.
http://intranet.cvut.cz/informace-pro-studenty/studium-v-zahranici/mbd/zeme/usa/info

X