Společnost KASTEN ve spolupráci s Katedrou architektury Fakulty stavební CVUT v Praze a portálem Careermarket vyhlašuje studentský soutežní workshop:

Výtvarné řešení fasády bytového domu

Předmětem souteže je zpracování ideového návrhu výtvarn.ho rešení dvou bytových domů v Praze, které v nejbližší dobe projdou komplexní revitalizací fasády.

22. března 2017 od 14.00 hodin Fakulta stavební ČVUT v Praze, Ateliér D, Thákurova 7, Praha 6

Ceny pro výherce
1. cena 8 000 Kc
2. cena 5 000 Kc
3. cena 3 000 Kc

Návrhy bude hodnotit porota složená za zástupců ČVUT, investora a spolecnosti KASTEN. Soutežní workshop pro všechny studenty Fakulty stavební ČVUT. Odborným garantem soutežního workshopu je Ing. arch. Jan Kašpar, Ph.D. z katedry architektury FSv ČVUT v Praze.

Registrace zájemců a další informace na
www.careermarket.cz/careermarket/cena-kasten

 

X