Zápis z jednání poroty 5. 12. 2016

Studentská architektonická školní soutěž:
Návrh dočasného multifunkčního objektu k archeologickému výzkumu v prostoru mezi Masarykovým nádražím a ulicí na Florenci v Praze pro Mgr. studijní program Architektura a stavitelství FSv ČVUT

Vyhlašovatel: Katedra architektury, FSv ČVUT, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice
Hlavní partner soutěže: PENTA Investments

Soutěžní porota:
Ing. Petr Palička, Managing Director, PENTA Investments
PhDr. Pavel Streblov, MSc., PENTA Investments
akad. arch. Martin Němec, ADNS Architekti
prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP
Ing. arch. Petr Stolín
PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D., NPÚ, porotce/konzultant – archeologie

Sekretář soutěže: doc. Ing. arch. Ing. Petr Šikola, Ph.D.
Zápis: Ing.arch. Aleš Vaněk
Účastníky poroty přivítala paní děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc.

Úvodní slovo: prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury
prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor VŠUP

představení odborné poroty, zmínění základních okrajových podmínek, podmínek, požadavků a cílů studentské soutěže
Seznámení s lokalitou, plánovanými archeologickými průzkumy
Seznámení poroty s průběhem posuzování
Předsedou byl jednohlasně zvolen Ing. Petr Palička

Z odevzdaných 193 soutěžních návrhů postoupilo do 2. kola celkem 25 návrhů:
7, 10, 13, 20, 25, 27, 31, 52, 65, 68, 70, 76, 100, 110, 124, 130, 133, 153, 155, 162, 167, 172, 178, 180, 191

Seznam všech odevzdaných návrhů: seznam-odevzdanych-navrhu (docx, 38 kB)

Stručné hodnocení posuzovaných návrhů ve 2. Kole:

7. Návrh má určitou architektonickou hodnotu, vyznačuje cestu, příběh. Lze s ním nadále pracovat, vyjadřuje silný arch. výraz, jedná se o hotové, dokončené dílo.

10. Zástupce „lešenářského“ přístupu, transparentní provedení, lehce postavitelný i demontovatelný koncept, vytváří určitou cestu.

13. Ze všech stran „dívatelný“, řešení je čisté, avšak poněkud rozměrná stavba.

20. Lapidární, jednoduchý přístup k řešení stavby. Lehce postavitelná i demontovatelná stavba, řeší parter, nemá však silnou stránku.

25. Přehledné, jasné řešení, z projektu vyzařuje určitý formalismus.

27. Jednoduché avšak zajímavé řešení, umožňuje pohyb.

31. Projekt dobře realizovatelný, dobře průchozí nahoru – dolů.

52. Moderní, vtipné, dá se udělat „režie“. Na okolních budovách ale již kamery nainstalovány jsou – dalo by se promítat i z nich. Nutnost obsluhy dělá návrh složitějším, stavba příliš hmotná.

65. Typ „rozhledna“ – dobrý výhled, avšak nutná obsluha.

68. Schodiště s oknem přitahuje návštěvníka, láká k pohledu do staveniště.

70. Řešení odlišné od ostatních, typ vertikální konstrukce, dominantní avšak jednoduchá, efektivní.

76. Návrh dobře pracuje s okolím.

100. „Kryt v rouře“. Primitivní, strohé, avšak efektivní a vtipné řešení.

110. Černý hranol doplněný logem, pentagonální půdorys – jistá asociace k vypisovateli soutěže.

124. „Kamera obscura“, projekt jaksi provokuje, je kompaktní, mobilní a lehce odstranitelný.

130. Čisté řešení, které splňuje zadání, nenutí návštěvníky chodit po schodech.

133. Příjemná vyhlídka, spojená s cestou nahoru.

153. Zajímavý způsob myšlení. Návrh je jaksi nepraktický, vyjadřuje nestandardní řešení pro standardní účely.

155. Provokující řešení, evokující dřívější situaci současného staveniště, dá se s ním ale nadále pracovat.

162. Dvě „přeložené“ hmoty, strohé, lehce modifikovatelné, funkční – dá se zavřít, má terasu.

167. „Suma“ periskopů, řešení vtipné a originální, avšak nákladné.

172. Jednoduchý koncept pavilonu, který splňuje daný účel.

178. Jednoduchá „lešenářská“ záležitost, vyjadřuje určité napětí, dobrá hmotová kompozice. Cenově příznivé řešení, poloprůsvitnost = lehkost.

180. Provádí návštěvníka, dobře propracované řešení

191. Linearita řešení konceptu návrhu – dlouhý chodník. Zajímavé a originální řešení, avšak v rozporu se zadáním.
Do 3. kola posuzování prošlo celkem 14 návrhů:
7, 20, 25, 52, 68, 70, 76, 100, 124, 130, 153, 162, 172, 191

Do 4. kola posuzování prošlo celkem 6 návrhů, ze kterých byly vybrány první 3 místa a 3 odměny:
7, 25, 52, 124, 130, 162

Konečné pořadí stanoveno veřejným hlasováním porotců:

1. místo:  návrh č. 25 Petr Brzobohatý
2. místo:  návrh č. 124 Jiří Houška
3. místo:  návrh č. 130 Roman Školník

Odměna:  návrh č. 162 Jaroslav Koška
Odměna:  návrh č. 7 Jan Rychlík
Odměna:  návrh č. 52 Marek Novák

Výsledné hodnocení oceněných návrhů:

1. místo:  návrh č. 25
„Fokus“, zaostření, směřování pohledů optimálním směrem – jak do staveniště tak i zpět včetně posezení. Kompaktní, dobře realizovatelné řešení, provedeno čistě a elegantně.

2. místo:  návrh č. 124
Kompaktní provedení dočasné stavby. Tvarově zajímavé pojetí, navozující pocit „příjemné sevřenosti“. Symbolika pentagonu nenásilně odráží název společnosti, objekt je mobilní.

3. místo:  návrh č. 130
Čistý tvar, jednoduchá skladba, zahrnuje „fór“ s periskopem. Stavba je na zadanou situaci a pro daný účel poměrně vznešená, nákladnější pro realizaci.

Odměna: návrh č.  162
Jednoduché vtipné řešení, na daný prostor poměrně hmotné. Kontejnery jsou používány velmi často, otázkou je povrchové „uchopení“ a jak jsou vnímané veřejností.

Odměna: návrh č.  7
Dobrý nápad, stavba se poněkud vybočuje z rozměru zadání – jako zázemí je hmotná, naopak tomu v kontrastu lehkost dronu. Návrh bychom mohli zařadit do kategorie projektů budoucnosti.

Odměna: návrh č.  52
Cesta, napojení objektu na stavbu. Návrh poněkud hmotný, konfliktní a nepraktický, prospělo by mu jednodušší řešení. Jinak jde o celkem vtipný koncept, je zde patrný autorův ucelený architektonický názor.

Seznam všech odevzdaných návrhů: seznam-odevzdanych-navrhu (docx, 38 kB)

X